Ffrwydradau: Pledio'n ddieuog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd John Larsen ei gadw yn y ddalfa yn Llys y Goron Caernarfon

Mae cyn faer tref Dinbych, y Cynghorydd John Larsen, wedi ymddangos gerbron llys ar gyhuddiadau'n ymwneud â chyfres o ffrwydradau yn y dref yn gynharach eleni.

Fe blediodd Mr Larsen yn ddi-euog i chwe chyhuddiad, gan gynnwys un o achosi ffrwydrad a thri o gynnau tân yn fwriadol.

Cafodd ei gyhuddo o roi car Audi ar dân ar Fawrth 15 eleni a dau gar arall - BMW a Renault - ar Fawrth 16.

Roedd hefyd yn wynebu dau gyhuddiad o fod â ffrwydron yn ei feddiant rhwng Chwefror 1 ac Ebrill 24 eleni.

Plediodd yn ddi-euog i bob cyhuddiad yn ei dro gerbron y Barnwr Merfyn Hughes QC yn y llys fore Mercher.

Cafodd Mr Larsen, 46 oed, ei gadw yn y ddalfa.

Bydd y gwrandawiad nesaf yn cael ei gynnal ar Fedi 30, gyda'r achos go iawn i ddechrau ar Hydref 7. Y disgwyl yw mai yn Llys y Goron Yr Wyddgrug y bydd yr achos yn cael ei gynnal, ac mae disgwyl iddo bara am dair wythnos.

Bu'n rhaid i drigolion adael eu cartrefi ym Mhwllgrawys ar ddau achlysur ym mis Mawrth wrth i'r heddlu archwilio tŷ.

Roedd Mr Larsen, sy'n gynghorydd tref gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol, yn faer Dinbych yn 1999.

Straeon perthnasol