Tân bwriadol mewn clwb rygbi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jonny Phillips

Cafodd tân a achosodd ddifrod sylweddol i glwb rygbi Maesteg ei gynnau'n fwriadol, yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Bu diffoddwyr yn treulio tair awr yn taclo'r fflamau yn y clwb, a ddechreuodd ychydig wedi 5:00pm ddydd Mawrth.

Cafodd llawr cynta'r clwb a rhan o'r eisteddle eu difrodi gan y tân.

Ar ei anterth bu chwe injan dân ar y safle ynghyd â dau beiriant dŵr.

Dywedodd y Cynghorydd Ross Thomas, maer Maesteg ac aelod o Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr dros Orllewin Maesteg:

"Es i draw i'r clwb i gynnig cymorth ar ran yr awdurdod lleol. Roeddwn i'n sefyll ger y fynedfa i faes parcio Tesco gerllaw, ac roeddwn i'n medru gweld bod llawr isa'r clwb ar dân, a bod fflamau'n dod o ffenestri'r llawr cyntaf.

"O edrych ar y fflamau, roedd yn ymddangos fel bod yr adeilad wedi ei ddinisitrio tu mewn mwy na thebyg. Fe fyddwn i'n synnu pe bai modd achub unrhyw beth.

"Mae'r clwb yng nghalon y gymuned gyda chysylltiad cryf â Chwm Llynfi. Rwy'n deall bod gwaith adnewyddu wedi digwydd yno'n ddiweddar."

Cadarnhaodd y gwasanaeth tân bod y tân wedi ei gynnau'n fwriadol, ond doedden nhw ddim yn fodlon dweud lle yn union y dechreuodd y tân, nac os cafodd unrhyw ddeunyddiau eu defnyddio i'w gynnau.

Mae ymchwiliad y gwasanaeth tân i'r digwyddiad yn parhau.