Pryder crwner wedi marwolaeth merch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, daily post
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sadie ym mis Gorffennaf 2012

Mae crwner wedi annog rheolau llymach ar gerbydau wedi'u difrodi, yna'u trwsio a'u hail-gofnodi, yn dilyn marwolaeth merch fach y llynedd.

Bu farw Sadie McGrady, 6 oed o Fostyn, Sir y Fflint, ym mis Gorffennaf 2012 pan gafodd car ei mam ei daro gan gerbyd arall.

Clywodd cwest yn Rhuthun bod y car Vauxhall Corsa wedi cael ei drwsio wedi i gwmni yswiriant farnu ei fod wedi ei ddinistrio yn 2008.

Wrth gofnodi rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain, dywedodd y crwner ei fod yn deall na fyddai unrhyw un yn cael ei erlyn, ond y byddai'n tynnu sylw at ei bryderon.

Dywedodd John Gittins, crwner y gogledd-ddwyrain, y byddai'n ysgrifennu ar Gymdeithas Yswirwyr Prydain, y DVLA, yr Awdurdod Safonau Gweithredu Cerbydau (VOSA) a chyrff eraill i nodi ei bryder bod cerbyd wedi cael ei 'ddinistrio' ond yna'n cael ei yrru bedair blynedd yn ddiweddarach "yn gwbl gyfreithlon".

Goddiweddid

Clywodd y cwest bod Sadie yn eistedd y tu ôl i'w mam Catherine Barlow, oedd yn gyrru'r car, pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar ffordd yr A548 ger Gwespyr yn Sir y Fflint.

Dywedodd Mark Buckley wrth y cwest ei fod yn ceisio goddiweddid ar hanner dwyreiniol y ffordd ddeuol pan ymddangosodd car Miss Barlow o'i flaen yn ceisio croesi'r ffordd.

Er iddo geisio arafu ar frys, doedd dim modd osgoi gwrthdrawiad.

Cafodd car Miss Barlow ei daflu i ochr arall y ffordd, a phan aeth nyrs oedd yn pasio i gynnig cymorth, fe ddywedodd Miss Barlow wrthi: "Mae'n ddrwg iawn gen i. Beth ydw i wedi'i wneud?"

Bu farw Sadie yn Ysbyty Glan Clwyd o anafiadau i'w phen. Roedd ei chefnder a'i chwaer hefyd yn eistedd yn y sedd gefn.

Dywedodd Miss Barlow ei bod wedi gweld car Mr Buckley rhyw 200 llath i ffwrdd a'i bod yn credu bod ganddi ddigon o amser i groesi'r llain ganol.

Dywed archwilydd yr heddlu bod cadernid y car wedi ei beryglu oherwydd gwaith trwsio gwael, ac nad oedd piler canol na drws y car yn medru gwrthsefyll ergyd o'r ochr.

Yn ôl yr ymchwilydd gwrthdrawiadau Gordon Saynor, yr unig brofion oedd yn cael eu cynnal ar geir oedd wedi eu trwsio ar ôl cael eu 'dinistrio' oedd y prawf MoT blynyddol, ac ni fyddai hwnnw'n debyg o ddangos gwaith trwsio israddol.

Straeon perthnasol