Mwy'n chwilio am help 'oherwydd newid y drefn fudd-daliadau'

  • Cyhoeddwyd
Ystafell welyFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Ers Ebrill mae'r llywodraeth wedi torri'r budd-dal oedd yn cael ei roi i bobl ag ystafell 'sbâr" yn eu tai

Mae rhai cynghorau'n dweud bod llawer mwy o bobl yn chwilio am help i dalu rhent, yn ôl manylion ddaeth i law Plaid Cymru.

Dywedodd y blaid fod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ar fai am newid y drefn budd-daliadau tai.

Yn ôl y manylion, mewn rhai ardaloedd roedd mwy o geisiadau am help ariannol yn y misoedd wedi'r newid nac yn y flwyddyn ariannol flaenorol i gyd.

Mae'r llywodraeth wedi dweud nad oes tystiolaeth fod cynghorau'n brin o daliadau dewisol.

Torri'r budd-dal

Ers Ebrill mae'r llywodraeth wedi torri'r budd-dal oedd yn cael ei roi i gymdeithasau tai neu denantiaid cyngor yr oedd eu hystafelloedd gwely'n wag.

Mae beirniaid wedi galw hon yn "dreth ystafell wely" ond mae'r llywodraeth wedi dadlau bod angen i fudd-daliadau gael eu seilio ar y gofod y mae tenantiaid ei angen.

Gall cynghorau drefnu taliadau dewisol er mwyn helpu rhai sy'n talu treth y cyngor ac yn derbyn budd-dal tai.

Dewisol

Yn ôl y manylion ddaeth i law Plaid Cymru oddi wrth 21 o gynghorau, roedd nifer ceisiadau am daliadau dewisol yn y ddau neu dri mis o dan y drefn newydd yn fwy na'r flwyddyn 2012-13 i gyd.

Ym Mro Morgannwg roedd 136 yn 2012-13 tra oedd 524 rhwng Ebrill a Mehefin eleni.

Yn Wrecsam roedd 59 y llynedd a 219 eleni.

Yn Abertawe roedd 802 y llynedd a 820 yn Ebrill a Mai eleni.

'Gwir effaith'

Dywedodd AC Plaid Cymru Jocelyn Davies, eu llefarydd ar dai: "Mae'r manylion yn dangos gwir effaith polisi'r llywodraeth ar denantiaid.

"Ac mae'r effaith ar bobol fregus yn fawr.

"Yn sicr, mae llawer yn gorfod troi at awdurdodau lleol i gael help ychwanegol gyda'u costau tai."

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau: "Ni allwn ni fforddio talu budd-dal i rai ag ystafelloedd sbâr pan mae milynau ar restrau aros ac mewn tai heb ddigon o le.

"Does dim tystiolaeth fod cynghorau'n rhedeg allan o daliadau dewisol.

"Ond rydym yn cadw llygad ar effaith y newid i'r drefn, gan gynnwys monitro sut mae cynghorau'n gwario'r arian ychwanegol rydym wedi ei roi i gefnogi'r rhai bregus."