Paragleidiwr yn yr ysbyty oherwydd damwain ar draeth Niwbwrch

Cyhoeddwyd

Aed â pharagleidiwr mewn hofrennydd i'r ysbyty ar ôl syrthio i'r ddaear ar Ynys Môn.

Fe laniodd ar draeth Niwbwrch yn ystod y prynhawn.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau fod hofrennydd o Ganolfan Awyrlu'r Fali wedi mynd â'r dyn i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.