Brodyr yn ddi-euog o ollwng gwastraff

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron yng Nghaerdydd bod 25,000 tunnell o wastraff wedi ei ollwng gan gwmni rheoli gwastraff Siteserv

Mae dau frawd oedd wedi eu cyhuddo o ollwng gwastraff ar dir fferm wedi eu cael yn ddieuog o 11 o'r 12 o gyhuddiadau yn eu herbyn.

Roedd Nigel a Phillip England yn honni iddyn nhw gael caniatâd i lenwi twll 100 metr o led yn fferm Pwll-y-Darren, Y Bont-faen, i wneud hi'n haws tyfu cnydau ar y tir.

Doedd y rheithgor ddim yn medru penderfynu ar un cyhuddiad, bod cwmni'r brodyr, Siteserv wedi gollwng gwastraff rheoledig heb drwydded briodol.

Roedd y brodyr wedi gwadu'r cyhuddiadau.

25,000 tunnell

Clywodd Llys y Goron yng Nghaerdydd bod 25,000 tunnell o wastraff wedi ei ollwng gan gwmni rheoli gwastraff Siteserv, sydd wedi ei leoli yn Llandŵ.

Roedd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, rhan o Gyfoeth Naturiol Cymru erbyn hyn, wedi honni bod y twll ar fferm Pwll-y-Darren wedi ei lenwi gyda gwastraff o dai.

Gwadu hynny wnaeth y ddau ddyn, gan ddweud bod y twll wedi ei lenwi gyda phridd o waith i leihau llifogydd yn Y Bont-faen, a deunydd o waith cloddio.

Dywedon nhw fod ganddynt ganiatâd i wneud hynny.

Penderfynodd y rheithgor nad oedd y brodyr yn euog o 11 cyhuddiad, ond doedden nhw ddim yn medru penderfynu ynglŷn â'r olaf.

Ymateb

Yn ymateb i'r dyfarniad, dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae gyda ni ddyletswydd i ymchwilio i weithgaredd gwastraff anghyfreithlon posib, ac erlyn pan yr ydym yn credu bod trosedd wedi digwydd.

"Gall troseddau gwastraff niweidio'r amgylchedd, effeithio ar gymunedau lleol a thanseilio busnesau cyfreithlon felly byddwn yn gweithredu pan fo hynny'n briodol."

Roedd y brodyr wedi cyfaddef gollwng 485 tunnell o wastraff o Siteserv ar y safle, ond nad oedd y deunydd yn peri unrhyw risg.

"Cafodd (y cae) ei lenwi gyda phridd i'w wneud yn haws ei drin, i ni fedru tyfu cnydau," meddai Phillip England yn ystod yr achos.

"O'r blaen nid oedd yn bosib cael peiriannau fferm arno. Nawr mae haidd a grawn yn tyfu arno."