Lluniau dydd Gwener / Friday's gallery

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Roedd heddiw'n ddiwrnod mawr i'r cyn bêl-droediwr Malcolm Allen oedd yn cael ei dderbyn i'r Orsedd / Ex Wales and Newcastle United footballer, Malcolm Allen, was received into the Gorsedd of the Bards on Friday.
disgrifiad o’r llun, Roedd y Sesiwn Werin Fawr yn gwahodd unrhyw ag offeryn i ddod i gymryd rhan heddiw / There was an open invitation for musicians with an instrument to join the Big Folk Session today.
disgrifiad o’r llun, Cylch yr Orsedd / The Gorsedd Circle
disgrifiad o’r llun, Cylch yr Orsedd / The Gorsedd Circle
disgrifiad o’r llun, Bryn Williams wedi ei dderbyn i'r Orsedd / Chef Bryn Williams was received into the Gorsedd today
disgrifiad o’r llun, Cylch yr Orsedd / The Gorsedd Circle
disgrifiad o’r llun, Roedd Edward H Dafis ar y maes ben bore i wneud eu prawf sain cyn y gig fawr heno / Edward H Dafis sound check before their 'last ever' reunion gig on Friday evening
disgrifiad o’r llun, Mwynhau hufen iâ/ His ice cream looks better then mine
disgrifiad o’r llun, Endaf Davies a Gethin Evans yn perfformio rhan o Mordaith Anhygoel Madog, Cwmni Theatr Arad Goch / Arad Goch Theatre company's cast members performing at the Eisteddfod
disgrifiad o’r llun, Awyr dymhestlog / Stormy sky
disgrifiad o’r llun, Alex Cuthbert - asgellwr Gleision Caerdydd, Cymru a'r Llewod - ar y Maes gyda thlws y 6 Gwlad / Cardiff Blues, Wales and Lions winger Alex Cuthbert on the Maes with the 6 Nations trophy
disgrifiad o’r llun, Nia Parry yn lansio 'Diwrnod Shwmae Sumae!' Ar Hydref 15fed, mae pawb yn cael eu hannog i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg / Presenter Nia Parry at the launch of the 'Shwmae Sumae!' day when, on October 15th, people will be encouraged to start a conversation in Welsh
disgrifiad o’r llun, Neb yn deilwng. Cadair wag Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013 ar ôl y seremoni / Nobody worthy. The empty chair of the National Eisteddfod of Denbighshire and District 2013
disgrifiad o’r llun, Y gadair wag yn cael ei chario i ffwrdd gan Gareth Williams a Dai Charles / The empty chair being carried away by Gareth Williams and Dai Charles
disgrifiad o’r llun, Endaf Gremlin yn perfformio ar y Maes gyda'r nos / Endaf Gremlin on stage in the evening
disgrifiad o’r llun, Cleif Harpwood a Dewi 'Pws' Morris o Edward H Dafis cyn mynd ar y llwyfan / Cleif Harpwood and Dewi 'Pws' Morris from Edward H Dafis before going on stage
disgrifiad o’r llun, Cleif Harpwood o Edward H Dafis yn canu ar y llwyfan perfformio / Cleif Harpwood on stage with Edward H Dafis
disgrifiad o’r llun, Yr awyr wrth iddi nosi dros y Pafiliwn / The cloudy sky over the Pavilion as the evening draws in