Ymgyrch Pallial: Rhagor o gwynion yn erbyn John Allen

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunJohn Allen yn cyrraedd Llys Ynadon Yr Wyddgrug ddechrau mis Awst

Mae llys wedi clywed bod rhagor o bobl wedi cysylltu â'r heddlu ynghylch dyn sydd wedi ei gyhuddo o gamdrin pymtheg o blant yn rhywiol y gorffennol.

Mae John Allen, 72 oed o Ipswich yn Suffolk, wedi ei gyhuddo o 32 o droseddau yn ymwneud â 14 o fechgyn ac un ferch, a oedd rhwng saith a phymtheg oed.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod wyth o bobl eraill wedi cysylltu â'r heddlu i wneud cwynion.

Nid yw Mr Allen wedi pledio, ond dywed ei gyfreithiwr ei fod yn bwriadu gwadu'r holl gyhuddiadau.

Fe gafodd ei gadw yn y ddalfa, ac fe fydd yn ymddangos o flaen llys eto ddiwedd mis Hydref.

Cafodd Mr Allen ei arestio a'i gyhuddo wythnos diwethaf ac ymddangosodd gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 1 Awst wedi ei gyhuddo o 32 o droseddau, gan gynnwys 22 ymosodiad anweddus, yn y cyfnod rhwng 1968 a 1989.

Dywedodd yr erlynydd Karen Mullin bod "wyth o ddioddefwyr eraill" wedi cysylltu â'r heddlu ers ymddangosiad cyntaf Mr Allen yn y llys, a bod yr heddlu yn gwneud trefniadau i'w cyfweld nhw mor fuan â phosib.

Dywedodd John Gibson, sy'n amddiffyn Mr Allen: "Pan mae fy nysgedig gyfaill yn cyfeirio at 'ddioddefwyr'... mae Mr Allen yn gwadu'r honiadau hyn."

"Mae'n well defnyddio 'cyhuddwyr'... Rwy'n gwybod mai pedantiaeth yw e."

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC: "Y gair rydw i'n ei ddefnyddio yw achwynwyr."

Cafodd Mr Allen ei arestio gyntaf ym mis Ebrill gan swyddogion Ymgyrch Pallial, ymchwiliad gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i honiadau o gamdrin plant mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru yn y gorffennol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol