Ffrae am hysbyseb i'r fyddin

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, MOD
disgrifiad o’r llunMae S4C yn dweud nad eu lle nhw yw barnu hysbysebion, a bod angen dangos parch

Mae cymdeithas sy'n dathlu bywyd yr heddychwr Niclas y Glais wedi beirniadu hysbyseb deledu sy'n annog pobl i ymuno a'r fyddin.

Mae cadeirydd y Gymdeithas, Gareth Miles yn son am hysbyseb i'r Môr-filwyr Brenhinol sy'n diweddu gyda milwyr yn amgylchu'r gelyn mewn coedwig.

Ar raglen Taro'r Post, dywedodd Gareth Miles bod yr hysbyseb sy'n cael ei ddangos ar S4C, yn hybu "meddylfryd militaraidd ac imperialaidd" a ddim yn rhoi darlun cyfan o'r fyddin.

Dywedodd cyfarwyddwr cyfathrebu S4C, Garffild Lloyd Lewis, nad lle'r darlledwr yw barnu hysbysebion, a bod yr rheoleiddiwr hysbysebion yn gwneud y penderfyniad hwnnw.

Cwyn

Daeth y gwyn yn dilyn cyfarfod o Gymdeithas Niclas y Glais, sy'n dathlu bywyd yr awdur, bardd a heddychwr.

Dywedodd Mr Miles bod y siaradwr gwadd, y Parchedig Ben Rees o Lerpwl wedi beirniadu'r hysbyseb, a'i fod ef hefyd yn ategu'r farn honno.

Yn ôl Mr Miles, dydy'r hysbyseb ddim yn rhoi darlun clir o'r fyddin, ac mae'n dangos y "feddylfryd militariadd ac imperialaidd sy'n cael ei hyrwyddo gan y llywodraeth bresennol."

"Tasai'r hysbyseb yn onest, byddai'n dweud ymunwch a'r fyddin, ond cofiwch, mi allwch chi ddod yn ôl o'r gad heb goes neu freichiau, neu'n dioddef o PTSD (post traumatic stress disorder), neu a thueddiadau i ladd eich hunain, neu'n alcoholic, yn lle rhamantu a denu'r bechgyn a merched o ardaloedd tlawd i aberthu eu hunain," meddai.

Dywedodd Garffild Lloyd Lewis ei fod yn parchu barn Mr Miles ac eraill, ond nad lle'r sianel oedd dethol a dewis pa hysbysebion ddylai cael eu dangos.

"Mae'n fater anodd, ond mae cannoedd o hysbysebion ar S4C, a dwi'n teimlo nad ein lle ni yw barnu."

"Wrth barchu barn eraill, a gwybod bod yr hysbyseb wedi creu anniddigrwydd, nid ein lle ni yw barnu yn olygyddol."

Er hynny, dywedodd Mr Lewis bod y sianel wedi ymateb i bryderon bod yr hysbyseb yn cael ei ddangos yn rhy aml.

"Mae hi'n drafodaeth bwysig iawn, dwi'n gweld lot o ymateb yn y dorf."

"Rydym ni wedi lleihau pa mor aml mae'r hysbysebion yn ymddangos, ond o ran cynnwys, mae'r rheoleiddwyr yn hapus hefo'r cynnwys a dyna lle mae'r penderfyniad."

Darlun 'cyflawn'

Yn ôl un cyn swyddog recriwtio, Wil Howarth, mae milwyr newydd yn cael yr holl wybodaeth cyn ymuno.

Dywedodd bod rhaid dweud y gwir, gan fod y cyfrifoldeb am unrhyw un sydd wedi ei gamarwain gydag o.

Mae hefyd yn meddwl bod y fyddin yn rhoi cyfle am swydd a gyrfa i nifer fawr o bobl.

"Dydw i ddim yn gweld dim o'i le hefo bod yn y fyddin, o'n i yna am 23 o flynyddoedd, yna es i allan a dechrau busnes fy hun, beth sy'n ddrwg am hynny?"

Dywedodd Gareth Miles bod angen cofio am y milwyr nad ydynt yn gallu gadael y fyddin i ddechrau busnes, gan eu bod wedi eu lladd neu anafu.

"Ar ddiwedd yr hysbyseb dweud fe allwch chi ddod yn ôl a sefydlu busnes, neu mae'n bosib y cewch chi eich lladd."

"Dydw i ddim yn beirniadu S4C yn fwy na unrhyw un arall, ond yr holl feddylfyd filitaraidd sy'n cael ei hyrwyddo."

Straeon perthnasol