Eisteddfod: Lluniau dydd Mercher / Wednesday's pictures

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na fwy o awyrgylch gŵyl gyda'r nos ar y Maes y dyddiau yma / There's a real festival feel to the Maes during the evenings these days
Disgrifiad o’r llun,
Osian yn dal swigod ar ddiwedd diwrnod da yn yr Eisteddfod / Osian chasing bubbles at the end of a good day
Disgrifiad o’r llun,
Fflyn a Morgan yn mwynhau'r Maes / Fflyn and Morgan enjoying the Maes
Disgrifiad o’r llun,
Diwrnod braf ar y Maes / A sunny day on the Eisteddfod field
Disgrifiad o’r llun,
Geraint James o Eglwyswrw yn aros am ei wraig o flaen pabell S4C / Geraint James from Eglwyswrw had arranged to meet his wife in front of the S4C stall
Disgrifiad o’r llun,
“Lle awn ni am baned?” Teuluoedd a ffrindiau yn cyfarfod ei gilydd ar faes yr Eisteddfod / "Where shall we go for a cuppa?" Family and friends meet up at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Mae Poppy y ci yn ymweld â'r maes gyda’i chwaer Missy / Poppy the dog is visiting the Eisteddfod with her sister Missy
Disgrifiad o’r llun,
Mae stondin Cymorth Cristnogol yn gwerthu bagiau ail-law i godi arian / Christian Aid has a stall-full of donated handbags for sale
Disgrifiad o’r llun,
Gwyneth Glyn yn perfformio ar lwyfan Tŷ Gwerin / Gwyneth Glyn performing on the Tŷ Gwerin stage
Disgrifiad o’r llun,
Yr awdur Morgan Tomos gyda’i greadigaeth enwog - Alun yr Arth / The author Morgan Tomos with his famous creation - Alun yr Arth
Disgrifiad o’r llun,
Yr Archdderwydd Christine James yn lansio ei chyfrol newydd o farddoniaeth Rhwng y Llinellau / The Archdruid Christine James launching her new collection of poetry Rhwng y Llinellau ('Between the Lines')
Disgrifiad o’r llun,
Dai Charles o Lanbrynmair. Dyma ei 21ain flwyddyn fel un o’r Criw Llwyfan yn y Pafiliwn / Dai Charles from Llanbrynmair. This is his 21st year as a member of the stage crew at the Pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Eurig Salisbury, cyn Fardd Plant Cymru, yn cynnal sesiwn gyda phlant a phobl ifanc / Eurig Salisbury, former Welsh Children's Poet Laureate, leading a workshop with young people
Disgrifiad o’r llun,
Nerys Howell yn coginio parseli eog tatws Sir Benfro a saig cig oen ym mhabell y Pantri / Nerys Howell's cookery exhibition in Y Pantri
Disgrifiad o’r llun,
Ed Holden yn bît bocsio ar y Maes / Beat boxer Ed Holden

Hefyd gan y BBC