Prosiect prawf llygaid ieithyddol
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Sbectol ar y Maes i weld yr iaith

6 Awst 2013 Diweddarwyd 14:49 BST

Pryd oedd y tro dwytha i chi fynd i brofi'ch llygaid?

Mae profion llygaid go anarferol ar gael ar Faes yr Eisteddfod drwy'r wythnos.

Pwrpas y prosiect, gan Fentrau Iaith Cymru, yw darganfod sut mae Eisteddfodwyr yn gweld sefyllfa'r Gymraeg - yn enwedig wedi i'r Cyfrifiad diwetha' ddangos gostyngiad yng nghanran y boblogaeth sy'n medru siarad yr iaith.

Rhian Price aeth am sbec i ddarganfod mwy.