Lluniau dydd Sul / Sunday's pictures

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunLisa a Rhian gyda Jac y Jwc ar stondin Tŷ Gwerin.
disgrifiad o’r llunMae Amelia wrth ei bodd gyda'i wyneb amryliw
disgrifiad o’r llunY Pafiliwn dan ei sang ar gyfer Oedfa'r Eisteddfod fore Sul. Roedd yn cael ei darlledu'n fyw ar S4C.
disgrifiad o’r llunMae Lynette Lane o Huddersfield a Keren Goodblatt o Boston, Unol Daleithiau wedi dysgu Cymraeg drwy wefan SaySomethinginWelsh.com ac wedi dod yn ffrindiau drwy siarad gyda’i gilydd ar y we ac ymarfer eu Cymraeg. Nos Sadwrn oedd y tro cyntaf erioed i’r ddwy gyfarfod wyneb yn wyneb!
disgrifiad o’r llunAlun Jones a Cledwyn Ashford yn croesawu’r ymwelwyr i’r Maes fore Sul.
disgrifiad o’r llunGeorge Rodger o Aberdeen yn cynnig bwyd figan (vegan) i ymwelwyr y maes. Ar y plât mae pate figan a chacen afal.
disgrifiad o’r llunDona Direidi a Ben Dant, dau o gymeriadau Cyw ar stondin S4C
disgrifiad o’r llunMae'n saff dweud bod Seindorf Arian Deiniolen a'u harweinydd Lois Eifion yn hapus gyda'u buddugoliaeth yng nghystadleuaeth Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1
disgrifiad o’r llunBethan Gwanas yn diddanu'r gynulleidfa yn stondin Radio Cymru wrth ddarllen stori iddyn nhw
disgrifiad o’r llunDaeth y glaw i'r Maes amser cinio dydd Sul, gyda llawer o bobl yn chwilio am loches yn y Pafiliwn ac mewn amryw stondinau
disgrifiad o’r llunDaeth y ponchos mewn yn ddefnyddiol iawn b'nawn Sul ar y Maes
disgrifiad o’r llunTynnodd y bachgen yma ei sylw oddi ar Tom ap Dan ar y Llwyfan Perfformio am funud er mwyn edrych ar ein camera ni
disgrifiad o’r llunIfan bach yn cysgu ar gefn ei dad