Cyngor Wrecsam yn gwrthod ffatri wyau

  • Cyhoeddwyd
Cyw
Disgrifiad o’r llun,
Roedd deisebwyr yn poeni am yr effaith fyddai'r ffatri'n gael ar amlosgfa gyfagos

Mae Cyngor Wrecsam wedi gwrthod cynlluniau dadleuol ar gyfer ffatri wyau a fyddai'n dal dros 17,000 o ieir.

Roedd adrodiad wedi argymell cymeradwyo datblygiad i Ffarm Talwrn er gwaethaf deiseb oedd wedi ei arwyddo gan 112 o wrthwynebwyr.

Yn ogystal â phryderon ynglŷn â'r sŵn fyddai'n cael ei wneud gan 16,000 o ieir a 1,200 o geiliogod, roedd deisebwyr yn ofni y byddai problemau gydag arogl a phryfaid.

Ond cafodd y ffatri ei wrthod oherwydd teimlad ei fod yn mynd yn erbyn polisiau'r cynllun lleol, a byddai'n cael effaith negyddol ar ffyrdd, oherwydd nifer fawr o loriau yn teithio i'r safle.

400 tunnell o dail

Byddai'r adeilad 260 a 85 troedfedd wedi creu 400 tunnell o dail bob 60 wythnos er mwyn ei ddefnyddio ar dir lleol.

Dywedodd yr adroddiad: "Mae gan yr ieir y tu mewn i'r math hwn o system le i symud o gwmpas.

"Mae ganddyn nhw sbwriel i grafu a llwch i ymdrochi ynddo, clwydi i glwydo arnynt a blychau nythu lle gallant nythu a dodwy wyau."

Ychwanegodd: "Ar ôl 60 wythnos mae dirywiad yn ansawdd a chynhyrchiant yr wyau a pan fydd hynny'n digwydd bydd ieir eraill yn symud yno, unwaith mae'r hen uned wedi cael ei lanhau.

"Bydd yr holl dail a gwastraff yn cael ei gymryd oddi ar y safle yn ystod y cyfnod hwn, a bydd yn cael ei ddefnyddio fel gwrtaith neu mewn gweithfa."

Yr amcangyfrif oedd y byddai angen rhwng 15 a 20 lori er mwyn symud y tail ar ddiwedd pob cylch 60 wythnos.

Deiseb

Roedd y deiseb yn gwrthwynebu'r ffatri wedi ei arwyddo gan 112 o bobl.

Yn ôl yr adroddiad roedd 82 o bobl hefyd wedi cysylltu â'r cyngor yn uniongyrchol i gwyno.

Roeddent yn poeni am:

  • Ddrewdod o'r fferm;
  • Cynnydd mewn nifer y pryfaid a llygod mawr;
  • Sŵn yn effeithio ar wasanaethau yn yr amlosgfa gyfagos.

Mae eisoes yn anghyfreithlon cadw ieir mewn amodau 'batri' felly unedau dodwy wyau sy'n cael eu galw yn rhai 'ysgubor' yw'r norm erbyn hyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol