Holl ganlyniadau nos Wener Awst 9 / Friday evening's results

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau nos Wener Awst 9 o'r Pafiliwn, gyda chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from the Pavilion on Friday evening, August 9, with clips of the competitions.

Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer (Cystadleuaeth rhif 27) / Mixed choir with 20-45 members (Competition number 27)

1. Côrdydd

2. Côr CF1

3. Côr Eifionydd

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song Choir over 20 members (1)

1. Lleisiau'r Nant

2. Côr Aethwy

3. Côr Eifionydd

Côr Llefaru dros 16 o leisiau (130) / Recitation Choir over 16 voices (130)

1. Parti Marchan

2. Genod Llŷn

3. Lleisiau Cafflogion

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

1. Lleisiau'r Nant

2. Merched y Ddinas

3. Côr Merched Llangwm