Canlyniadau dydd Iau / Thursday's results

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Iau Awst 8 o'r Pafiliwn.

All the results from Thursday August 8 from the Pavilion.

Llefaru Unigol 19-25 oed (Cystadleuaeth rhif 134) / Solo Recitation 19-25 yrs (Competition number 134)

1. Rhian Davies

2. Steffan Rhys Hughes

3. Siôn Jenkins

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (91) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (91)

1. Trystan, Gwynfor ac Osian

2. Triawd Pen Llyn

3. Leisa, Alaw, Mared a Tomos

Unawd Lieder dros 25 oed (43) / Lieder Solo over 25 yrs (43)

1. Ffion Hâf Jones

2. Lyndsey Vaughan Pleming

3. Siân Wigley Williams

Llefaru Unigol Agored (111) / Open Solo Recitation (111)

1. Helen Pendry

2. David Owen

3. Gwyneth Lewis

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Martin Croydon

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Alwyn R. Owens, Porthaethwy

Unawd Bas dros 25 oed (40) / Bass Solo over 25 (40)

1. Jeremy Davies

2. Glynn Morris

3. Trystan Lewis

Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

1. Efan Williams

2. Peter Totterdale

3. Ben Ridler

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur 16-19 oed (138) / Solo Recitation from the Scriptures 16-19 yrs (138)

1. Mared Fflur Harries

2. Caryl Fay Jones

3. Meleri Morgan

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

1. Elfed a Catrin

2. Llinos a Sioned Williams

3. Ffion a Guto Owen

Gwobr Goffa Osborne Roberts (49) / Osborne Roberts Prize (49)

1. Joshua Owen Mills

Llefaru Unigol dros 25 oed (133) / Solo Recitation over 25 yrs (133)

1. Karen Owen

2. Lowri Mai Daniel

3. Sioned Hâf

Côr Merched dros 20 mewn nifer (30) / Women's Choir with over 20 members (30)

1. Côr Merched y Bala

2. Lleisiau Mignedd

Dawns Stepio i Grŵp (90) / Step Dance Group (90)

1. Dawnswyr Talog

Unawd Soprano dros 25 oed (35) / Soprano solo over 25 yrs (35)

1. Kate Griffiths

2. Siân Eirian

3. Angharad Mair Thomas

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18) / Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

1. Meibion Jacob

2. Angharad, Ceri, Steffan a Siôn

3. Celyn, Ruth a Siriol

Unawd Contralto dros 25 oed (37) / Contralto Solo over 25 yrs (37)

1. Eleri Owen Edwards

2. Helen Jones

3. Iona Stephen Williams

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Glesni Haf Jones