Holl ganlyniadau nos Fercher Awst 7 / Wednesday evening's results

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau nos Fercher Awst 7 o'r Pafiliwn.

All the results from the Pavilion on Wednesday evening, August.

Unawd o Sioe Gerdd i rai dros 19 oed (Cystadleuaeth rhif 52) / Song from a show or musical over 19 yrs (Competition number 52)

1. Bethany Celyn

2. Huw Blainey

3. Megan Llyn

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed (110) / Richard Burton Prize for 16 - 25 yrs (110)

Steffan Parry

Tlws y Cerddor / Musicians' Medal

Ieuan Wyn

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts (54) / Wilbert Lloyd Roberts Memorial Scholorship (54)

James Owen Morgan

Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts ac Ysgoloriaeth William Park-Jones (34) / W Towyn Roberts Scholarship and the William Park-Jones Scholarship (34)

1. Joshua Mills

2. Elgan Llyr Thomas

3. Llio Evans

4. Catrin Woodruff

Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

1. Côr Cytgan Clwyd

2. Aelwyd y Waun Ddyfal

3. Côr Hŷn Dyffryn Conwy

Parti Dawns Werin dan 25 oed (89) / Dance Group under 25 yrs (89)

1. Dawnswyr Talog

2. Ysgol Dyffryn Teifi