Holl ganlyniadau dydd Mercher Awst 7 / Wednesday's daytime results

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Mercher Awst 7 o'r Pafiliwn.

All the results from Wednesday August 7 from the Pavilion.

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (Cystadleuaeth rhif 69) / Instrumental Blue Riband, 16-19 yrs (Competition number 69)

1. Luke Jones (Piano)

Monolog i rai 12-16 oed (141) / Monologue for 12-16 yrs (141)

1. Magi Tudur

2. Celyn Cartwright

3. Annest Mair Jones

Unawd Gymraeg 19-25 oed (48) / Welsh Song Solo, 19-25 yrs (48)

1. Gethin Lewis

2. Steffan Rhys Hughes

3. Angharad Rowlands

Unawd Cân Gelf 19-25 oed (47) / Art Song Solo 19-25 yrs (47)

1. Gethin Lewis

2. Elen Lloyd Roberts

3. Rhodri Jones

Llefaru Unigol 16-19 oed (135) / Solo Recitation 16-19 yrs (135)

1. Bethan Elin Wyn Owen

2. Caryl Fay Jones

3. Mared Fflur Harries

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)

1. Steffan Rhys ac Angharad Rowlands

2. Enlli ac Alaw Pugh

3. Begw Melangell a Lisa Dafydd

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song solo, 16-21 yrs (5)

1. Sioned Haf Wyn Llewelyn

2. Rhydian Jenkins

3. Angharad Rowlands

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn (92) / Boys Solo Step Dance (92)

1. Daniel Calan Jones

2. Gwynfor Dafydd

3. Osian Gruffudd

Unawd Operatig 19-25 oed (45) / Operatic solo, 19-25 yrs (45)

1. Joshua Owen Mills

2. Jessica Robinson

3. Lisa Medi

Dawns Stepio Unigol i Ferched (93) / Girls Solo Step Dance (93)

1. Lleucu Parri

2. Alaw Ifans

3. Mared Esyllt Evans

Unawd o oratorio neu offeren 19-25 oed (46) / Solo from a Mass or Oratorio, 19-25 (46)

1. Ellen Williams

2. Heulen Gwynn Cynfal

3. Iwan Teifion Davies

Deuawd 12-26 oed (200) / Duet 12-26 yrs (200)

1. (Dana) Lois ac Elen

2. Steffan ac Angharad

3. Y Fi a Fo

Cyflwyniad llafar i rai dan 19 oed (140) / Vocal Presentation under 19 yrs (140)

1. Criw Magi

2. Nant Conwy

Unawd o Sioe Gerdd i rai dan 19 oed (53) / Song from a show or musical under 19 yrs (53)

1. Sioned Haf Wyn Llywelyn

2. Elan Meirion Jones

3. Sam Ebenezer

Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Jane Jones Owen