Holl ganlyniadau dydd Mawrth Awst 6 / Tuesday's results

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Mawrth Awst 6 o'r Pafiliwn.

All the results from Tuesday August 6 from the Pavilion.

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (Cystadleuaeth rhif 8) / Presentation through words, songs and dance (Competition number 8)

1. Glanaethwy A

2. Glanaethwy B

3. Alleni ac Aelwyd yr Ynys

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (97) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (97)

1. Lliwen a Gwawr

2. Mared a Rhodd

3. Mary ac Anna

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song solo, 12-16 yrs (6)

1. Gwen Esyllt Williams

2. Catrin Fflur Evans

3. Rhys Meilyr Jones

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (56) / Boys' Solo, 16-19 yrs (56)

1. Siôn Eilir Roberts

2. Steffan Lloyd Owen

3. Kieron-Connor Valentine

Unawd i Ferched 16-19 oed (55) / Girls' Solo 16-19 yrs (55)

1. Ceri Haf Roberts

2. Bethan Elin Owen

3. Mared Elin Williams

Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry Williams Memorial Medal

Dorothy M. Jones, Llangwm

Dawns Unigol (94) / Solo Dance in Any Style (94)

1. Meilir Ioan

2. Hanna Medi Roberts

3. Lois Glain Postle

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)

1. Côr y Mochyn Du

2. Pensiynwyr Aberteifi a'r Cylch

3. Cantorion Porth yr Aur

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo, 16-21 yrs (22)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Rhydian Jenkins

3. Angharad Rowlands

Deialog (109) / Dialogue (109)

1. Ceri Wyn ac Elen Gwenllian

2. Elan Meredydd Evans a Mari Elen

3. Aled Sion a Carwyn Jones

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp rhwng 8 a 25 mewn nifer (98) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (98)

1. Perlau

2. Grŵp Bethan

3. Lladron

Gwobr Goffa Daniel Owen (156) / Daniel Owen Memorial Prize (156)

Bet Jones