Holl ganlyniadau dydd Llun Awst 5

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Llun Awst 5 o'r Pafiliwn.

All the results from Monday August 5 from the Pavilion.

Deuawd Offerynnol Agored (Cystadleuaeth rhif 62) / Instrumental Duet - Open (Competition number 62)

1. Gwenno Morgan a Math Roberts

2. Sara a Rhodri Gwilym

3. Bethany a Katie

Llefaru Unigol 12-16 oed (136) / Solo Recitation, 12-16 yrs (136)

1. Mali Elwy Williams

2. Elen Fflur Davies

3. Annest Mair Jones

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo, 12 - 16 yrs (23)

1. Ruth Erin Roberts

2. Mali Fflur

3. Llio Meirion Rogers

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (10) / Instrumental group or vocal and instrumental group (10)

1. Criw Traeth Lafan

2. Criw'r Caio

3. A Llawer Mwy

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (58) / Boys' Solo 12-16 yrs (58)

1. Cai Fôn Davies

2. Osian Tudur Knott

3. Rhys Meilyr

Dawns Greadigol i Grŵp (95) / Creative Dance Group (95)

1. Academi Ddawns Barton

2. Grŵp Adran Amlwch

Gwobr Goffa John Weston Thomas - Gwneuthurwr Telynau: Unawd telyn deires neu delyn ddi-bedal (9) / John Weston Thomas, Harp Maker, Memorial Prize (9)

1. Carwyn Tywyn

Unawd i Ferched 12-16 oed (57) / Girls' Solo 12-16 yrs (57)

1. Ruth Erin Roberts

2. Manon Ogwen Parry

3. Tesni Jones

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed - Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes (63) / Instrumental Blue Riband over 19 yrs (63)

1. Elfair Grug Dyer

Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 21 yrs with up to 20 members (17)

1. Parti Dyffryn Clwyd

2. Aelwyd Chwilog

3. Parti Dyffryn Conwy

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd (96) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance (96)

1. Eurgain Sara Lloyd

2. Ffion Bulkeley

3. Lliwen Glwys Jones

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (139) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (139)

1. Nest Jenkins

2. Cai Fôn Davies

3. Alys Maya Bratch

Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 21 yrs up to 20 members (3)

1. Parti Dyffryn Clwyd

2. Aelwyd Chwilog

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Ifor ap Glyn