Holl ganlyniadau dydd Sul Awst 4

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sul Awst 4 o'r Pafiliwn.

All the results from Sunday August 4 from the Pavilion.

Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (Cystadleuaeth rhif 11) / Brass Bands Championship/Section One (Competition number 11)

1. Seindorf Arian Deiniolen

2. Band Dinas Caerdydd (Melingriffith 1)

3. Band Llanrug

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

1. Leisa Gwenllian

2. Siôn Dafydd Edwards

3. Elin Fflur Jones

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

1. Lliwen Medeni Jones

2. Deio Llyr

3. Owain John

Côr hyd at 35 o leisiau (25) / Choir with up to 35 members (25)

1. Côr y Wiber

2. Bois Ceredigion

3. Glanaethwy