Canlyniadau dydd Sadwrn Awst 3 / Saturday 3 August's results

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn Awst 3 o'r Pafiliwn.

All the results from Saturday August 3 from the Pavilion.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (Cystadleuaeth rhif 14) / Brass Bands Section 4 (Competition number 14)

1. Band Ebbw Valley

2. Seindorf Arian yr Oakeley

3. Band Porthaethwy

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

1. Band Awyrlu Sain Tathan

Côr Cymysg dros 45 mewn nifer (26)/ Mixed Choir with over 45 members (26)

1. Côr Crymych a'r Cylch

2. Côr Bro Meirion

3. Côr y Gleision

Llefaru Unigol dan 12 oed (137)/ Solo Recitation under 12 yrs (137)

1. Owain John

2. Osian Dafydd Richards

3. Nansi Rhys Adams

Unawd dan 12 oed (59) / Solo under 12 yrs (59)

1. Glesni Rhys Jones

2. Nel Rhys Lewis

3. Fflur Wyn Davies

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

1. Band Dinas Caerdydd (Melingriffith 2)

2. Seindorf Crwbin

3. Band Awyrlu Sain Tathan