Cyhoeddi enw Esgob Mynwy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Richard Pain yw'r esgob newydd

Mae esgob newydd Mynwy wedi ei ddewis brynhawn ddydd Mawrth.

Richard Pain, Archddiacon Mynwy fydd yn cymryd y rôl.

Cafodd ei ddewis wedi i holl Esgobion Cymru roi eu henwebiadau a phleidleisio yn eglwys gadeiriol Casnewydd.

Daw'r penodiad newydd yn dilyn ymddeoliad y cyn esgob, Dominic Walker, wedi 10 mlynedd fel Esgob Mynwy.