Llofruddiaeth: cadw dyn yn y ddalfa

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 45 oed wedi ymddangos o flaen llys ynadon Pontypridd ar gyhuddiad o lofruddio menyw yn ei chartref ger Pen y Bont.

Cafodd corff Assia Newton oedd yn 44 oed ei darganfod yn ei thŷ ym Mhencoed yn hwyr ddydd Sul diwethaf.

Mae Kelvin Newton wedi ei gadw yn y ddalfa a disgwylir iddo ymddangos o flaen llys y goron Caerdydd ddydd Mawrth nesaf.