ASau'n beirniadu Comisiynydd Heddlu Gwent, Ian Johnston

  • Cyhoeddwyd
Ian JohnstonFfynhonnell y llun, Ian Johnston
Disgrifiad o’r llun,
Ian Johnston: "Buddiannau cymunedau Gwent... yn flaenllaw yn fy mhenderfyniadau".

Mae pwyllgor o ASau wedi beirniadu Comisiynydd Heddlu Gwent am ei agwedd "ddirmygus" tuag at ymchwiliad seneddol.

Mae cyn brif gwnstabl Heddlu Gwent, Carmel Napier, yn honni bod Ian Johnston wedi darllen dogfen iddi oedd yn golygu bod raid iddi "adael y swydd neu gael fy ngorfodi i adael".

Ymddiswyddodd Ms Napier ym mis Mehefin.

Gwnaeth yr achos dynnu sylw at y pwerau sydd gan gomisiynwyr, ac arweiniodd at ymchwiliad gan y pwyllgor dethol seneddol ar faterion cartref.

Wedi iddo roi tystiolaeth ddechrau'r mis, dywedodd Mr Johnston ei fod e'n credu bod ASau Gwent wedi trefnu cwestiynau un o aelodau'r pwyllgor, AS Dyffryn Clwyd Chris Ruane.

Yn eu hadroddiad, dywed yr ASau: "Mae'r agwedd ddirmygus hon tuag at graffu gan y Senedd, yn ogystal ag arwydd o or-sensitifrwydd clir i feirniadaeth, gan wleidydd etholwyd gan lai nac 8% o'r etholaeth, a oedd wedi llwyddo i ochrgamu'r trefniadau statudol ar gyfer craffu lleol ar ei benderfyniad i ddiswyddo'r Prif Gwnstabl, yn dystiolaeth bellach, tase angen hynny, fod y rhwystrau a gwrthbwysau ar gomisiynwyr heddlu a throsedd yn rhy wan."

Mae'r adroddiad yn galw am fwy o graffu ar benderfyniadau a wneir gan gomisiynwyr heddlu.

'Pryderus'

Dywedodd Keith Vaz, cadeirydd y pwyllgor: "Mae'n bryderus fod y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, fe ymddengys, yn gallu ochrgamu'r broses statudol ar gyfer diswyddo prif gwnstabl.

"Dylai Paneli Heddlu a Throsedd wneud defnydd mwy gweithgar o'u pwerau i graffu ar benderfyniadau fel hyn.

"Byddwn yn dychwelyd at y pwnc pan fyddwn yn cynnal ein hymchwiliad sylweddol nesaf i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd tua diwedd y flwyddyn."

Dywedodd y Comisiynydd Ian Johnston iddo fod yn hapus i roi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor dethol ar Faterion Cartref, a'i fod yn croesawu'r craffu gan y pwyllgor o rôl y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd a'r ddeddfwriaeth gysylltiedig.

Ychwanegodd: "Hoffwn ailadrodd fod buddiannau cymunedau Gwent wedi bod, ac fe fyddan nhw wastad, yn flaenllaw yn fy mhenderfyniadau a fy mod yn gweithredu bob amser o fewn y ddeddfwriaeth berthnasol.

"Rydw i hefyd am roi sicrwydd i aelodau'r cyhoedd y byddaf yn symud i benodi Prif Gwnstabl newydd ddechrau Medi ac yn y cyfamser, byddaf yn gweithio gyda'r Prif Gwnstabl dros dro Jeff Farrar i sicrhau bod gan y llu'r sefydlogrwydd a'r arweiniad sydd ei angen, i barhau i ddarparu gwasanaeth heddlu ar gyfer Gwent sy'n ateb anghenion cymunedau Gwent."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol