Carl Mills yn euog o lofruddio tair cenhedlaeth

  • Cyhoeddwyd
Carl MillsFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y rheithgor o bedair gwraig ac wyth dyn Carl Mills yn euog o dair llofruddiaeth

Mae dyn 28 oed wedi ei gael yn euog o lofruddio tair cenhedlaeth o'r un teulu ac wedi cael ei garcharu am oes.

Roedd Carl Mills wedi ei gyhuddo o gynnau tân laddodd ei ferch fach chwe mis oed Kimberley, mam Kimberley sef Kayleigh Buckley oedd yn 17 oed a'r nain Kim oedd yn 46 oed yng Nghwmbrân y llynedd.

Er iddo wadu'r honiadau yn ei erbyn, penderfynodd y rheithgor yn Llys y Goron Casnewydd ei fod yn euog.

Cafodd y tair eu lladd wedi i Mills roi'r tŷ, lle'r oedd y tair, ar dân ym mis Medi 2012, y diwrnod y daeth Kimberley adref o'r ysbyty ar ôl cael ei geni'n gynnar.

Fe ddywedodd y barnwr Wyn Williams wrth Mills y bydd rhaid iddo dreulio o leiaf 30 mlynedd yn y carchar ac nad oedd 'na sicrwydd y byddai fyth yn cael ei ryddhau.

'Dim edifeirwch'

"Eich unig bryder oedd osgoi cyfrifoldeb, hyd yn oed i'r graddau eich bod wedi awgrymu mai Kayleigh gychwynnodd y tân.

"Roedd hyn yn ffiaidd.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Kim, Kayleigh a Kimberley Buckley eu llofruddio yn eu cartref yng Nghwmbrân y llynedd

"Fe wnaethoch chi gynnau tân yn y tŷ yn gwybod bod y tair yno...fe wnaethoch chi achosi marwolaeth frawychus a phoenus iddyn nhw.

"Dydach chi ddim wedi dangos dim edifeirwch."

Dywedodd y barnwr wrth deulu Ms Buckley eu bod wedi "ymddwyn gydag urddas".

Fe wnaeth Gwyneth Swain, mam Kim, ddweud mewn datganiad wrth y llys ei bod "ar goll" heb ei merch, ei hwyres a'i gor-wyres.

"Does 'na ddim geiriau i ddisgrifio colli nhw mewn modd disynnwyr.

"Mae Carl Mills wedi rhwygo calon y teulu."

'Eiddigeddus'

Clywodd y llys bod Mills wedi cyfarfod Kayleigh pan oedd hi'n 15 oed ac fe anwyd gefeilliaid iddi ym mis Mawrth 2012.

Methodd y meddygon ag arbed un efaill, Angel, a fu farw deuddydd ar ôl cael ei geni. Ond llwyddodd y meddygon i achub Kimberley a gafodd ei geni'n ddall a byddar.

Clywodd y llys bod Mills yn eiddigeddus o Ms Buckley a'i fod wedi bod yn ymddwyn yn fygythiol tuag ati.

Yn ystod yr achos fe glywodd y rheithgor iddo anfon cyfres o negeseuon testun llawn gwawd.

Ar ddiwedd yr achos dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Peter Jones, a fu'n arwain yr ymchwiliad, ei fod am ddiolch i deulu Kim, Kayleigh a Kimberley am eu hamynedd ac urddas drwy gydol yr ymchwiliad.

"Mae'n meddyliau gyda nhw ar adeg anodd iawn.

"Rydym am ddiolch hefyd i gymuned Coed Eva sydd wedi cefnogi'r teulu a'r heddlu drwy'r ymchwiliad.

"Does gen i ddim dwywaith y bydd effaith y trasiedi yma yn parhau i gael effath ar y gymuned."

Dywedodd Shaun Harris ar ran teulu'r tair a lofruddwyd, eu bod yn teimlo iddyn nhw gael cyfiawnder.

"Er bod Carl Mills yn cychwyn ar oes yn y carchar am ladd tair, i ni fel teulu a ffrindiau Kim, Kayleigh a Kimberley, fe gychwynnodd ein dedfryd ni ar Fedi 18fed y llynedd pan gafodd tair ddiniwed eu rhwygo oddi wrthym.

"Fydd ein bywydau fyth yr un peth eto. Rydym yn gofyn i gael amser i ddod i delerau a'n colled."

Ond fe ychwanegodd ei ddiolch i'r heddlu, gwasanaeth erlyn y goron, y gwasanaeth tân a phawb ddaeth a'r achos i'r llys.