Pasio mesur brys ar gyflogau amaeth

  • Cyhoeddwyd
Amaeth
Disgrifiad o’r llun,
Mae Alun Davies yn dweud bod y bil yn sicrhau dyfodol llwydiannus i amaeth

Mae mesur brys i ddiogelu cyflogau gweithwyr amaethyddol yng Nghymru wedi ei basio gan Aelodau Cynulliad.

Cafodd y mesur ei gyflwyno i barhau gwaith Y Bwrdd Cyflogau Gweithwyr Amaethyddol, sydd wedi bod yn pennu cyflogau ac amodau gweithwyr amaethyddol.

Penderfynodd Llywodraeth San Steffan i gael gwared ar y bwrdd ym mis Mehefin.

Dywedodd y gweinidog amaeth Alun Davies y byddai'r mesur yn sicrhau dyfodol llewyrchus i amaeth yng Nghymru.

Ond mae'r gwrthbleidiau wedi ei feirniadu am anwybyddu'r broses o archwilio mesurau.

Graddau cyflog

Roedd y bwrdd yn gyfrifol am osod chwe gradd o gyflog yn seiliedig ar sgiliau, cymwysterau, profiad a chyfrifoldebau gweithwyr.

Dywedodd Mr Davies bod y mesur yn parhau system sydd wedi ei barchu yn y sector amaeth.

"Mae amaeth yn rhan hanfodol o economi, hunaniaeth a threftadaeth Cymru."

"Rydw i'n falch iawn ein bod wedi pasio'r mesur fydd yn cryfhau ein diwydiant amaethyddol ac yn diogelu cymunedau gwledig dros Gymru."

Ymateb

Ond dywedodd yr AC Ceidwadol Antoinette Sandbach, bod cyfle i Alun Davies gyflwyno'r mesur ers blynyddoedd, ond ei fod wedi penderfynu gwneud mewn dull brys o fewn 24 awr.

Roedd hi'n feirniadol bod y gweinidog wedi dangos amharch at y dulliau a'r bobl sy'n gysylltiedig gyda chyflwyno mesur yn y modd arferol.

Roedd AC Plaid Cymru Jocelyn Davies hefyd yn feirniadol o'r blaid Lafur am beidio â chynnwys ei chynnig i wahardd cytundebau 'dim-oriau' ym myd amaeth.

"Pan gafodd y blaid Lafur y cyfle i'w gwahardd yn y sector amaethyddol, fel y cafwyd heddiw, penderfynon nhw i fradychu gweithwyr ar gyflogau isel," meddai.