Trên yn taro tractor ger y Trallwng

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Greg Nickson
disgrifiad o’r llunLlun dynnwyd gan un o'r teithwyr ar y trên

Mae dyn 27 oed wedi ei arestio wedi i drên daro tractor ar Groesfan Reilffordd Tal-y-bont ger y Trallwng.

Cafodd dau berson eu trin am fân anafiadau yn y fan a'r lle.

Fe'u cludwyd i'r Uned Fân Anafiadau yn y Trallwng.

Roedd rhwng 150 a 200 o deithwyr ar y trên adeg y gwrthdrawiad.

Roedd y trên yn dal ar y cledrau wedi'r gwrthdrawiad ond roedd yna ddifrod i flaen y trên.

'Ymchwiliad'

Does dim trenau yn teithio rhwng Amwythig a Machynlleth ar hyn o bryd.

Mae bysiau'n cludo teithwyr rhwng y ddwy orsaf.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Andy Morgan o Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig: "Mae ein hymchwiliad i achos y gwrthdrawiad yn parhau, gan gynnwys darganfod yn union sut y daeth y cerbyd i fod ar y cledrau ar y pryd.

"Fel rhan o'r ymchwiliad mae dyn 27 oed wedi cael ei arestio'r prynhawn yma ar amheuaeth o beryglu diogelwch.

"Aed ag e i orsaf heddlu ble y mae e'n cynorthwyo fy swyddogion gyda'u hymchwiliad.

"Mae mesurau bellach yn eu lle i symud y cerbyd o'r cledrau ...

"Mae swyddogion o'r Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Rheilffordd ar y safle ar hyn o bryd ac maen nhw wedi dechrau ar eu hymchwiliad."