FA Cymru: Cadeirydd yn ymuno â'r ffrae

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae penderfyniad FA Cymru i beidio a gadael i'r Barri a Llanelli ail-ymuno a'r gyngrhair wedi denu beirniadaeth

Mae cadeirydd clwb pêl-droed Aberystwyth wedi ymuno a'r ffrae yn dilyn penderfyniad FA Cymru i beidio a chaniatáu y Barri a Llanelli i ail-ymuno â chynghrair Cymru.

Yn dilyn ymddiswyddiad Andrew Edwards o gyngor FA Cymru, mae cadeirydd Aberystwyth, Tony Bates wedi datgan ei gefnogaeth.

Roedd Andrew Edwards yn anhapus gyda phenderfyniad cyngor yr FA i beidio â thrafod dyfodol Y Barri a Llanelli yn y ghynghrair.

Ysgrifennodd lythyr i holl glybiau'r gynghrair yn dweud bod rhai aelodau'r cyngor yn "gwasanaethu agendâu eu hunain", yn "bwlio aelodau gwannach" a hefo "mwy o ddiddordeb mewn tripiau a manteision" y swydd.

Gonestrwydd

Yn ôl Tony Bates: "Mae ymddiswyddiad Andrew Edwards yn golled mawr i bêl-droed Cymru", ond mae'n dangos y "gonestrwydd a'r dymuniad i wella rheolaeth y gêm yng Nghymru" sydd ei angen i fod yn aelod o'r cyngor.

Dywedodd Mr Bates ei fod yn gobeithio bod ymddiswyddiad Andrew Edwards yn drobwynt i greu newidiadau yn strwythur FA Cymru.

"Rydw i'n gobeithio y bydd cadeiryddion eraill yn cefnogi Andrew, oherwydd os nad ydyn ni'n dod i'r afael nawr bydd yr aelodau o'r cyngor sy'n gobeithio rheoli drwy gabál yn parhau i hybu eu diddordebau eu hunain a rhwystro pêl-droed Cymru."

Mae Y Barri, neu Barry Town United AFC dan eu henw newydd, wedi dechrau achos cyfreithiol yn erbyn FA Cymru am beidio â'u caniatáu i ymuno gyda Chynghrair Cymru.

Ni roddodd y clwb unrhyw fanylion pellach am yr achos, ond maen nhw wedi diolch i bawb sydd wedi eu cefnogi yn ystod yr helynt.

Straeon perthnasol