Sefydlu un corff i ofalu am ddysgu Cymraeg i oedolion?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cymraeg i Oedolion
Disgrifiad o’r llun,
Mae chwe Canolfan Cymraeg i Oedolion, wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru

Mae grŵp a gafodd ei sefydlu i edrych ar y maes dysgu Cymraeg i oedolion yn argymell sefydlu un corff newydd i ofalu am y ddarpariaeth.

Maent hefyd yn dweud bod angen cynyddu nifer y dysgwyr a rhoi mwy o bwyslais ar y Gymraeg yn y gweithle.

Cafodd y grŵp Adolygu Cymraeg i Oedolion ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn Haf 2012 gyda'r bwriad o edrych ar sawl agwedd o ran dysgu'r iaith megis gwerth am arian, cyrhaeddiad dysgwyr a'r cwricwlwm sydd yn cael ei gynnig.

Mae'r Gweinidog sydd yn gyfrifol am addysg, Huw Lewis wedi dweud y bydd yn ystyried argymhellion yr adroddiad.

18,000

Ers 2006 mae chwech o ganolfannau Cymraeg i oedolion wedi eu sefydlu ar draws Cymru a dros 20 o sefydliadau neu gyrff eraill yn gweithio yn y maes.

Ond mae'r adroddiad yn argymell llunio un corff newydd fyddai yn golygu cael gwared â'r canolfannau a lleihau'r nifer sydd yn cynnig darpariaeth yn y Gymraeg.

Noda'r ddogfen bod angen bod yn fwy uchelgeisiol er mwyn cynyddu'r nifer sydd yn dysgu'r iaith.

Tua 18,000 o ddysgwyr sydd wedi eu cofrestru i gymryd rhan mewn dosbarthiadau Cymraeg i oedolion bob blwyddyn a dyw'r ffigwr hynny ddim wedi newid llawer yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

Mae angen gwneud mwy fel bod dynion hefyd yn dewis dysgu'r iaith gyda ffigyrau diweddar yn dangos bod 68.8%o'r dysgwyr yn ferched.

Byddai marchnata yn well yn un ffordd o ddenu mwy o ddysgwyr meddai'r adroddiad.

Yn y gwaith

Mae'r adroddiad yn dweud bod angen gwneud mwy i rannu arfer da o ran dysgu Cymraeg yn y gweithle.

Mae'r grŵp hefyd yn dweud bod angen gwella strategaeth rhwng y canolfannau a'r cyflogwyr i hybu'r iaith: "Mae angen strategaeth hyfforddiant iaith ar gyfer y gweithle sy'n hyrwyddo gwerth y Gymraeg fel sgil ymhlith cyflogwyr er mwyn iddynt ddeall bod angen datblygu sgiliau iaith fel rhan o'r gwaith o gynllunio a datblygu'r gweithlu."

Rhai o'r argymhellion eraill sydd i weld yn yr adroddiad yw'r angen i fonitro data yn fwy cyson, cymryd mantais o'r dechnoleg ddiweddaraf wrth ddysgu, cynyddu nifer yr oriau o ddysgu'r iaith yn ddwys a bod angen mwy o gysondeb yn y ddarpariaeth sydd yn cael ei gynnig.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol