Papurau newydd ar ffurf tabled

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyflwyno'r papurau ar ffurf tabled yn cael ei weld fel datblygiad pwysig er mwyn cysylltu gyda'r gynulleidfa ddigidol

Mae rhai o bapurau newydd Cymru wedi lansio rhifynnau o'u papurau ar ffurf tabled.

Bydd modd darllen y Western Mail, Daily Post, South Wales Echo a'r Wales on Sunday trwy eu lawrlwytho ar yr Apple iPad a thalu yn fisol amdanynt.

Daw'r datblygiad yn dilyn ffigyrau sydd yn dangos bod y nifer sydd yn prynu'r papurau newydd yn gostwng tra bod cynnydd yn y nifer sydd yn edrych ar eu gwefannau.

Er bod rhai papurau megis The Times wedi dechrau codi ffi cyn y gall pobl ddarllen deunydd o'i gwefan ni fydd WalesOnline a'r Daily Post yn gwneud hyn.

Llai yn darllen

Mae modd prynu un o bapurau Trinty Mirror sef y Daily Mirror ar ffurf tabled yn barod ac mae'r cwmni wedi cyhoeddi ei fod eisiau gosod mwy o bwyslais ar ddeunydd digidol yn y dyfodol.

23,598 oedd cylchrediad cyffredinol y Western Mail y mis diwethaf yn ôl ffigyrau gan gorff yr ABC. Ond yn ail hanner 2012 fe welwyd bod tua 1.4m o ymwelwyr yn dod i edrych ar y wefan bob mis.

Roedd hyn yn gynnydd o 30% i gymharu gyda'r flwyddyn flaenorol.

Pwyslais newydd

Mae Trinty Mirror wedi ailstrwythuro'r busnes eleni gyda mwy o bwyslais ar weithio ar blatfformau gwahanol.

Mae hyn wedi golygu bod 92 o bobl wedi colli swyddi a 52 o swyddi newydd wedi eu creu.

Mae Golygydd y Western Mail, Alan Edmunds yn dweud bod y fersiynau tabled yn ddatblygiad pwysig: "Dw i'n siŵr y bydd yn cael ei groesawu gan bawb sydd yn poeni yn angerddol bod materion Cymreig cenedlaethol yn cael eu hadrodd yn y cyfryngau ar sawl platfform."

"Mae'n hanfodol ein bod ni yn cysylltu gydag ein cynulleidfa ddigidol sydd ar gynnydd mewn ffyrdd newydd fel hyn."

Croesawu'r cyhoeddiad wna Golygydd y Daily Post hefyd:

"Mae'n rhoi dewis a chyfleustra ac yn cyfannu beth ydyn ni yn gwneud mewn print, ar y wefan dailypost.co.uk ac ar ffon symudol yn wych," meddai Alison Gow.

Bydd fersiynau ar ffurf tabled y Western Mail, Daily Post a'r South Wales Echo yn costio £7.99 yr un bob mis tra y bydd Wales on Sunday yn costio £3.99 y mis.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol