Gyrwyr ifanc: 'angen amodau trwyddedu'

Cyhoeddwyd

Mae adroddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru lobïo'r llywodraeth ganolog fel bod modd lleihau nifer y gyrwyr ifanc sy'n marw mewn damweiniau.

Yn yr adroddiad mae adolygiad o farwolaethau gyrwyr yn eu harddegau rhwng 2006 a 2010.

Roedd 34 o farwolaethau yn y cyfnod dan sylw.

Dywedodd Dr Sarah Jones o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae nifer marwolaethau gyrwyr ifanc mewn ceir yn bryder mawr i ni ...

'Alcohol'

"Mewn gwledydd eraill mae tystiolaeth bod modd lleihau damweiniau ffyrdd drwy orfodi amodau trwyddedu ar yrwyr ifanc, er enghraifft gwahardd yfed alcohol neu gario teithwyr yn eu harddegau."

Nod Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant Iechyd Cyhoeddus Cymru yw adnabod achosion marwolaeth ac argymell sut y dylid osgoi'r marwolaethau.

Mae'r adroddiad wedi dangos bod 222 o farwolaethau plant yng Nghymru yn 2011 a bod 61% yn achos rhai'n llai na blwydd oed.

Yn y gweddill roedd bron hanner ymhlith pobl ifanc rhwng 12 a 17 oed a 39% yn ymwneud â damweiniau ffyrdd.

Dywedodd Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: "Mae marwolaeth plentyn, beth bynnag yw'r amgylchiadau, yn ddigwyddiad trychinebus sy'n effeithio ar deulu, ffrindiau a'r gymuned.

'Gwneud synnwyr'

"Mae deall amgylchiadau'r farwolaeth yn helpu pobl i wneud synnwyr o'r drychineb ac fe allai helpu atal marwolaethau mwy o blant hŷn.

"Dyna pam mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi datblygu'r rhaglen hon yng Nghymru.

"Dwi'n croesawu cyhoeddi'r adroddiadau hyn.

"Bydd y gwaith pwysig yn sicrhau bod trefniadau effeithiol er mwyn amddiffyn plant.

"A bydd y llywodraeth yn ymateb yn ffurfiol maes o law."

Straeon perthnasol