Saith yn cael triniaeth ar ôl tân ym Minera, Wrecsam

Cyhoeddwyd

Mae uwch swyddog tân yn pwysleisio bod angen i bobl gael larwm tân sydd yn gweithio wedi i saith ddianc o ffermdy yn ardal Wrecsam nos Sul.

Cafodd y gwasanaethau tân eu galw ychydig wedi 11pm i Minera, Wrecsam, ac roedden nhw dal yno naw awr yn ddiweddarach.

Llwyddodd y fenyw oedd yn byw yn y tŷ, ei merch a chariad ei merch a phedwar o'i phlant i ddianc o'r adeilad.

Synau

Cafodd y fenyw ei deffro gan synau lawr grisiau yn y ffermdy.

Ar ôl mynd i ymchwilio fe wnaeth hi ddeffro pawb arall ac fe weithio y larwm.

Dywedodd Paul Whybro o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Mae'r digwyddiad yma yn tanlinellu pwysigrwydd larwm tân sydd yn gweithio a chynllun ar gyfer dianc os yw tân yn cychwyn.

"Mae larwm tân yn rhoi rhybudd cynnar sydd yn eich helpu i ddianc yn saff os oes tân.

"Dylech gynllunio sut y byddwch yn dianc a dylai plant a phobl hŷn wybod."

Does dim manylion eto sut y cychwynnodd y tân ac mae'r ymchwiliad yn parhau.