Angen datganoli'r heddlu, medd Comisiynydd Heddlu'r De

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Alun Michael y byddai datganoli'r heddlu yn golygu y byddai agwedd gydlynol yn lleihau troseddau

Mae Comisiynydd Heddlu'r De wedi galw am ddatganoli cyfrifoldeb am yr heddlu a chyfiawnder troseddol i Lywodraeth Cymru.

Yn ôl Alun Michael, byddai hyn yn ei gwneud hi'n haws i gydlynu plismona gyda chyrff ac asiantaethau eraill yn yr un maes ac yn helpu lleihau troseddu a diogelu cymunedau.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dweud y dylai'r cyfrifoldeb gael ei ddatganoli i Fae Caerdydd fel rhan o'i thystiolaeth i Gomisiwn Silk.

Ar hyn o bryd mae'r comisiwn yn edrych ar bwerau presennol y Cynulliad Cenedlaethol.

Dywedodd y cyn Aelod Seneddol fod creu pedwar comisiynydd ar gyfer Cymru yn golygu bod nifer o bwerau wedi eu trosglwyddo i'r heddlu yn barod.

'Uno'

Ar y Post Cyntaf fore Llun dywedodd: "Mae'n rhaid cael system sydd yn uno beth sydd yn digwydd yn rhyngwladol a beth sydd yn digwydd yn lleol ac mae hyn yn digwydd mewn ffordd dda iawn ar hyn o bryd.

"Er enghraifft, mae'r heddlu yng Nghymru, y pedwar prif gwnstabl a'r comisiynwyr yn dod o wahanol gefndir o safbwynt byd gwleidyddiaeth ac yn cydweithio ac yn deall y ffaith mae'r peth mwyaf pwysig ydy lleihau nifer y troseddau."

Ar y rhaglen dywedodd fod trosedd wedi lleihau wedi Deddf Trosedd ac Anrhefn yn 1998 ac mai'r cam nesaf fyddai bod y cyfrifoldebau llawn yn dod i Gaerdydd.

Yn rhifyn yr haf cylchgrawn y Sefydliad Materion Cymreig mae wedi dweud: "Mae synnwyr cyffredin, pragmatiaeth a phwrpas wedi golygu bod datganoli wedi digwydd a mater yw hi pryd bydd system llywodraeth yn dal i fyny gyda hyn."

Dyw Llywodraeth San Steffan ddim wedi rhoi tystiolaeth eto i Gomisiwn Silk ond maen nhw wedi dweud y byddan nhw'n gwneud hynny yn fuan.

Bydd Comisiwn Silk yn cyflwyno ei adroddiad yng ngwanwyn 2014.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol