AS Cymreig yn beirniadu taliadau diswyddo'r BBC

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunDywedodd y Swyddfa Archwilio Cenedlaethol fod swm y taliadau diswyddo wedi peryglu ymddiriedaeth y cyhoedd

Roedd y taliadau diswyddo gwerth £25 miliwn a roddwyd i uwch reolwyr y BBC yn "un o'r enghreifftiau gwaetha' o ymddygiad gwael" gan gorff cyhoeddus, yn ôl Aelod Seneddol Cymreig.

Mae'r AS Ceidwadol dros Aberconwy, Guto Bebb, ar bwyllgor seneddol a fu'n holi arweinwyr y BBC ynghylch y taliadau'r wythnos ddiwetha'.

Dywedodd fod y mater wedi codi cwestiynau mawr am drefn lywodraethol y gorfforaeth.

Mae cyfarwyddwr cyffredinol y BBC Tony Hall wedi cyfadde' "fod y BBC wedi colli ei ffordd gyda thaliadau yn y blynyddoedd diweddar".

Dywedodd Mr Hall mewn datganiad yr wythnos ddiwetha' fod y taliadau "o oes wahanol ac rydym yn rhoi stop arnynt".

Cafodd y BBC ei beirniadu gan y Swyddfa Archwilio Cenedlaethol yn gynharach y mis hwn am dalu gwerth £25 miliwn mewn taliadau diswyddo i 150 o uwch reolwyr y BBC, gan beryglu "ymddiriedaeth y cyhoedd".

Yn dilyn yr adroddiad, roedd Pwyllgor Cyfrifol Cyhoeddus y senedd wedi holi rheolwyr y BBC yr wythnos ddiwetha'.

Dywedodd yr Arglwydd Patten, cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC, wrth y pwyllgor fod y taliadau wedi ei "syfrdanu a'i siomi".

'Pryderon mawr'

Mae Mr Bebb, sy'n "gefnogol iawn" i'r gorfforaeth, wrth BBC Cymru fod ymddygiad rhai o reolwyr y BBC yn codi "pryderon mawr ynglŷn â'r diwylliant oedd yn bodoli o fewn pencadlys y sefydliad".

Ychwanegodd yr AS ei fod yn credu fod yna ddiwylliant "pwy 'da chi'n 'nabod" yn bodoli mewn rhannau o'r sector cyhoeddus a oedd wedi dod o'r "gormodedd yn y sector preifat mewn cyfnod pan roedden ni'n credu bod yr economi'n ddiogel".

ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunDywedodd Guto Bebb AS fod yna ddiwylliant o "pwy 'da chi'n 'nabod" mewn rhannau o'r sector preifat

"Rwy'n credu bod 'na deimlad o fewn y sectorau preifat a chyhoeddus nad oedd diwedd i'r goeden arian yma," meddai Mr Bebb.

Dywedodd fod y ffaith y gallai prif weithredwr un o gynghorau Cymru gael ei dalu £195,000 yn dangos bod 'na broblem ddiwylliannol.

Ond ychwanegodd fod y ffaith fod arian cyhoeddus yn cael ei wario "i gael gwared ar y broblem" hyd yn oed yn waeth.

"Ac mae'n ymddangos mae'r hyn sy'n digwydd o fewn y BBC...oedd bod penderfyniadau'n cael eu gwneud i geisio rhesymoli a thorri costau," meddai.

"Ond fe wnaethpwyd hynny trwy ganiatáu i unigolion a oedd yn cael eu talu'n hynod o dda i gerdded o 'na gyda setliadau ariannol fyddai tu hwnt i ddealltwriaeth y rhan fwya' o bobl."

£10 miliwn

Mewn datganiad yr wythnos ddiwetha' dywedodd Mr Hall fod rhai o'r symiau a daliwyd yn anghywir.

"Roedd y BBC yn ceisio cael gwared ar nifer yr uwch reolwyr - ac fe lwyddon nhw, gan gwtogi'r nifer o 640 i 445," meddai.

"Fel mae'r Swyddfa Archwilio'n cydnabod, fe wnaethon ni arbedion o £10 miliwn dros y cyfnod nodwyd yn yr adroddiad a byddwn yn parhau i arbed arian pob blwyddyn.

"Ond mae'n rhaid i ni gydnabod ein bod wedi cwrdd â'n hamcanion yn y modd anghywir.

"Rwyf eisoes wedi dweud na fydd yr un taliad diswyddo'n fwy na £150,000 ac rydym nawr wedi ceisio gwella ein prosesau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol