Hedfan cerddwr i'r ysbyty ar ôl damwain ar Yr Wyddfa

  • Cyhoeddwyd

Cafodd cerddwr ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd ar ôl torri ei bigwrn wrth gerdded ar Yr Wyddfa.

Roedd y dyn 50 oed wedi bod yn cerdded ar hyd Llwybr Llanberis pan lithrodd nos Sadwrn, ger caffi Tŷ Hanner Ffordd.

Cafodd hofrennydd Sea King yr Awyrlu ei galw o'r Fali a chafodd y cerddwr ei hedfan i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Llwybr Llanberis yw'r un hiraf o'r chwe llwybr at gopa'r Wyddfa.