Hwb i'r economi ar ddiwrnod poetha'r flwyddyn

  • Cyhoeddwyd
Barbeciw
Disgrifiad o’r llun,
Dywed masnachwyr fod dodrefn gardd a barbeciws yn gwerthu'n dda

Dydd Sadwrn oedd diwrnod poetha'r flwyddyn mewn sawl rhan o Gymru, wrth i'r tymheredd gyrraedd dros 30C (86F).

Llysdinam ym Mhowys oedd y man cynhesaf, gyda'r tymheredd yn cyrraedd 30.1C (86.18F),

Mae'r tywydd poeth wedi bod yn hwb i'r economi, gyda nifer o siopau yn dweud bod gwerthiant ar i fyny gan fod nifer o gwsmeriaid yn prynu nwyddau ar gyfer y tywydd braf neu'n trefnu gwyliau.

Ond mae rhybudd hefyd i'r cyhoedd fod yn ofalus yn y gwres uchel.

Yn ôl rhai busnesau, mae eitemau fel pyllau padlo, barbeciws a dodrefn gardd yn gwerthu'n sydyn, ac mae digwyddiadau ar hyd a lled y wlad yn denu mwy o ymwelwyr na'r arfer.

Mae 40% yn rhagor o bobl wedi mynd i Eisteddfod Ryngladol Llangollen eleni. Mae'r ŵyl yn gorffen ddydd Sul.

Roedd disgwyl torf o 120,000 yn Abertawe ddydd Sadwrn ar gyfer Sioe Awyr Genedlaethol Cymru, ble roedd y Red Arrows yn arddangos eu sgiliau.

Yn ogystal, roedd disgwyl hwb tebyg i ŵyl Wakestock yn Abersoch, Gwynedd, a Gŵyl Fwyd Caerdydd dros y penwythnos.

Roedd nifer o westai yn llawn yng ngogledd Cymru, yn enwedig mewn ardaloedd fel Eryri a Llandudno.

Nwyddau haf

Dywed siopau, archfarchnadoedd a masnachwyr ar-lein fod y galw am nwyddau haf yn llawer uwch na'r un adeg y llynedd.

Yn ôl llefarydd ar ran siop John Lewis yng Nghaerdydd, maen nhw'n gwerthu teirgwaith cymaint o ddodrefn gardd a barbeciws.

Dywedodd archfarchnad Morrisons eu bod yn disgwyl gwerthu 500% yn rhagor o fyrgyrs y penwythnos hwn hefyd.

Mae Amazon, sydd â chanolfan ddosbarthu yn Abertawe, wedi gweld cynnydd mawr mewn gwerthiant, gyda 800% yn rhagor o byllau padlo yn cael eu gwerthu o gymharu â mis Gorffennaf y llynedd.

Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y lemwr hwn ymhlith yr anifeiliaid oedd yn mwynhau ffrwythau mewn rhew yn Sw Mynydd Bae Colwyn

Rhybudd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd am beryglon posib yn sgil y tywydd poeth.

"Gall cyfnodau poeth iawn fod yn beryglus, yn enwedig i blant ifanc iawn, pobl hŷn neu bobl sy'n diodde' o salwch cronig," meddai llefarydd ar eu rhan.

"Mae rhybudd Lefel 2 yn cael ei gyhoeddi pan fydd y Swyddfa Dywydd yn rhagweld posibilrwydd o 60% y bydd y tymheredd yn ddigon uchel am ddeuddydd yn olynol er mwyn cael effaith andwyol ar iechyd."

Yn Sw Mynydd Bae Colwyn, bu'n rhaid meddwl am ffyrdd gwreiddiol o geisio sicrhau nad oedd yr anifeiliaid yn mynd yn rhy boeth. Roedd staff yn eu bwydo gyda ffrwythau a physgod wedi'u gorchuddio â rhew.

Yn y cyfamser, mae Prif Filfeddyg Cymru Dr Christianne Glossop wedi rhoi cyngor i berchnogion anifeiliaid anwes.

Dywedodd bod angen parhau i fynd â chŵn am dro hamddenol ond am gyfnodau byrach, ac y dylid osgoi mynd â nhw allan ar adeg poetha'r diwrnod.

Ychwanegodd na ddylid gadael anifeiliaid anwes ar eu pennau eu hunain mewn car yn ystod yr haf, hyd yn oed gyda ffenestr yn agored, a bod angen iddynt gael cyflenwad o ddŵr glan i'w yfed.

Dywedodd Owain Wyn Evans, cyflwynydd tywydd BBC Cymru:

"Roedd dydd Sadwrn yn ddiwrnod cynnes iawn eto ar draws Cymru, ond mae'n bosib iawn y bydd y tymheredd yn gostwng rhyw ychydig ddydd Sul, ond yn parhau i gyrraedd 28C mewn ambell fan mae'n siŵr.

"Ond gyda phwysedd uchel o'r Azores yn parhau uwchben Prydain, mae'n debygol o barhau'n gynnes dros y dyddiau nesa', gan aros yn sefydlog ac yn sych ar y cyfan."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol