37% o Gymry 'eisiau gadael Ewrop'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Byddai 37% o bobl yng Nghymru yn pleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ôl pôl

Byddai mwy o bobl yng Nghymru yn pleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd 'na fyddai dros aros, pe bai refferendwm yn cael ei gynnal.

Dyna gasgliadau ymchwil gan gwmni Beaufort ar ran y Western Mail.

Yn ôl yr arolwg, byddai 37% o bobl yn pleidleisio i adael Ewrop, a 29% o blaid aros.

Dywedodd un o bob pump na fyddan nhw'n pleidleisio, tra bod 14% yn ansicr.

Mae'r canlyniadau yn dangos bod y darlun yn un eithaf cyson ar draws holl ardaloedd Cymru, ond rheiny sy'n byw yn y cymoedd yw'r mwyaf tebygol o bleidleisio i adael yr undeb - dywedodd 44% y byddan nhw o blaid gadael.

Amheus

Mae'r canlyniadau yn awgrymu bod canran sylweddol yng Nghymru yn dal i fod yn amheus am berthynas Prydain â'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi dweud y bydd yn edrych ar aelodaeth Prydain o'r undeb, ac mae wedi addo cynnal refferendwm ar ôl yr etholiad cyffredinol nesaf.

Pobl hŷn oedd fwya' tebygol o gefnogi aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, tra bod pobl iau rhwng 18 a 34 oed yn fwy tebygol o beidio â phleidleisio.

Mae'r arolwg hefyd yn dangos gwahaniaethau ym marn grwpiau economaidd gwahanol.

Mae'r canlyniadau yn dangos fod pobl mewn grwpiau economaidd îs yn fwy tebygol o bleidleisio i adael yr undeb, tra bod y grwpiau economaidd uwch yn fwy parod i aros.

Roedd siaradwyr Cymraeg hefyd yn fwy tebygol o fod o blaid aros yn Ewrop, gyda 36% yn pleidleisio o blaid hynny o'i gymharu â'r 31% o siaradwyr Cymraeg oedd am adael.

Straeon perthnasol