Canslo angladdau wedi tân yn Amlosgfa Margam

Cyhoeddwyd

Mae angladdau wedi eu canslo ar ôl i do amlosgfa fynd ar dân.

Cychwynnodd y tân yn Amlosgfa Margam ym Mhort Talbot fore Gwener a chafodd diffoddwyr o ardaloedd Port Talbot, Castell-nedd a Mynydd Cynffig eu galw.

Er bod yr ymchwiliad i beth achosodd y fflamau yn parhau dyw hi ddim yn ymddangos fod yr adeilad wedi ei gynnau yn fwriadol.

Mae'r amlosgfa wedi cau sydd yn golygu na fydd cyfanswm o saith angladd ddydd Gwener na dydd Sadwrn.

Mae'r cwmni wedi rhoi gwybod i'r teuluoedd dan sylw.