Llys: Dyn yn gwadu cynnau tân

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Carl Mills yn gwadu lladd ei gariad, ei babi a'i mam.

Mae dyn ar gyhudddiad o lofruddio wedi gwadu iddo gynnau tân laddodd dair cenhedlaeth o'r un teulu.

Yn Llys y Goron Casnewydd gwadodd Carl Mills, 28 oed, iddo ladd Kayleigh Buckley, 17 oed, eu babi chwe mis oed, Kimberley, a'i mam-gu Kim.

Bu farw'r tair mewn tân yn eu cartref yng Nghwmbrân ym Medi'r llynedd.

Dywedodd y diffynnydd eu bod yn cynllunio bywyd newydd wedi i Kimberley adael yr ysbyty.

Gofynnodd Patrick Harrington QC ar ran yr amddiffyn a oedd yn gysylltiedig â'r tân.

"Nago'n i," oedd yr ateb.

"A oeddech wedi bygwth llosgi'r tŷ?"

"Ro'dd y bygythiadau'n wag," meddai.

Clywodd y llys ei fod yn yfed ar dir diffaith adeg y tân.

"Fe glywes i sgrechfeydd oedd yn uwch ac yn uwch," meddai.

Gofynnodd Patrick Harrington QC ar ran yr amddiffyn a oedd yn gwybod mai tŷ ei gariad oedd ar dân.

"Ro'n i," meddai, "ond o'n i ddim yn siwr beth oedd yn digwydd."

Gofynnodd Mr Harrington a redodd i gyfeiriad y tân.

'Ysgytwad'

"Fe wnes i loncian ychydig ...," meddai.

Dywedodd iddo weld cymdogion y tu allan i'r tŷ a gofyn beth oedd yn digwydd.

Cafodd "ysgytwad," meddai, pan welodd y tŷ ar dân.

"Fe ddwedes wrth ddiffoddwyr y mha stafelloedd yr oedd y tair."

Yna fe aeth i gefn y tŷ.

"Fe dries i agor drws y cefn ond roedd wedi ei gloi."

Dywedodd iddo chwilio am rywbeth yn yr ardd fel y gallai chwalu'r drws.

Caru

Wedyn aed ag e i'r orsaf heddlu i gael ei holi.

Clywodd y llys ei fod yn caru Kayleigh.

Roedd y ddau wedi cwrdd ar ôl iddi ofyn iddo fod yn ffrind ar Facebook yn Awst 2010.

Ar y pryd roedd hi'n 15 ac yntau'n 25.

Dywedodd na chawson nhw ryw nes ei bod hi'n 16 oed.

Gofynnodd yr erlynydd Gregory Bull: "Ydych chi'n difaru cynnau'r tân a'i lladdodd hi?"

"Nid y fi gynheuodd y tân."

Clywodd y rheithgor ei fod yn euog o sawl trosedd ers pan yr oedd yn 17 oed, gan gynnwys difrod troseddol, ymddygiad bygythiol, dwyn car a difrïo hiliol.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol