Comisiwn yn ymchwilio wedi marwolaeth menyw o Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu yn ymchwilio wedi i fenyw gael ei darganfod yn farw dri diwrnod ar ôl cael ei holi gan yr heddlu.

Roedd Lindsey Thomas wedi cael ei holi yn yr orsaf heddlu ar Fehefin 16 yn sgil honiad iddi osgoi trosedd goryrru.

Fe gafodd hi ganiatâd i adael yr orsaf.

Ond fe aeth hi ar goll ychydig ddiwrnodau wedyn.

Dywedodd ei gŵr wrth yr heddlu nad oedd wedi ei gweld ers 8am ar Fehefin 18.

Cafodd ei chorff ei ddarganfod yn oriau mân y bore ar Fehefin 19 mewn tŷ yn Abertawe.

Dywedodd comisiynydd y comisiwn James Dipple-Johnstone: "Dwi'n cydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau Mrs Thomas oherwydd eu colled. Rydyn ni yn barod wedi cysylltu gyda'r teulu i esbonio ein rôl.

"Bydd yr ymchwiliad yn ystyried yr hyn wnaeth yr heddlu yn y mater yma a hefyd pwy wnaeth Mrs Thomas gysylltu â nhw cyn ei marwolaeth.

"Mi fyddwn ni, wrth gwrs, yn ystyried a gafodd y polisïau a'r dulliau gweithredu iawn eu dilyn."

Bydd Heddlu'r De hefyd yn ymchwilio i farwolaeth Mrs Thomas.