Teyrnged i feiciwr: Dyn mwyn a sensitif

Published
image copyrightGwent Police
image captionRoedd Ben Carroll yn feiciwr brwd

Mae teulu beiciwr a gafodd ei ladd yn dilyn trawiad gyda cherbyd yn Sir Fynwy wedi ei ddisgrifio fel dyn mwyn a sensitif.

Wrth dalu teyrnged iddo dywedodd perthnasau Ben Carroll ei fod wedi marw yn gwneud beth oedd o yn ei garu, sef beicio.

Roedd y dyn 26 oed oedd yn aelod o glwb beicio Cardiff Ajax, wedi bod yn cymryd rhan mewn ras yng Ngŵyl Beicio'r Fenni pan ddigwyddodd y ddamwain.

Cafodd ail feiciwr ei anafu wedi i'r ddau fod yn rhan o wrthdrawiad gyda fan oedd yn teithio i'r cyfeiriad arall ar Hen Ffordd Rhaglan ar yr A40.

Byw bywyd i'r eithaf

Dywedodd ei deulu ei fod yn ŵr cryf a dibynadwy: "Mi oedd o wastad yn gwneud ymdrech ychwanegol ar gyfer ei ffrindiau a'i deulu.

"Byddai pawb yn ymgynnull yn ei gartref ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol, partïon a chwaraeon. Roedd wastad yn ymdrechu i fod y gorau yn beth oedd o yn caru ei wneud, boed hynny yn feicio neu ddringo.

"Byw bywyd i'r eithaf a ddim yn ofni trio pethau newydd. Mab, brawd, ŵyr a ffrind gofalgar. Ein bachgen hyfryd ni, Ben."

Ychwanegodd y teulu: "Gwisga'r crys melyn ar ein cyfer ni Ben, mi fyddi di wastad yn arweinydd y ras i ni."

Straeon perthnasol