Achos llofruddiaeth: Datganiadau'r diffynnydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Karl Mills yn gwadu lladd ei gariad, ei babi a'i mam.

Mae rheithgor wedi clywed bod dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio tair cenhedlaeth o'r un teulu, gan gynnwys ei gariad, wedi dweud eu bod nhw mewn cariad ac yn bwriadu priodi.

Mae Carl Mills yn gwadu iddo ladd Kayleigh Buckley, 17, eu babi chwe mis oed, Kimberley, a'i mam-gu Kim.

Bu farw'r tair mewn tân yn eu cartref yng Nghwmbrân mis Medi'r llynedd

Mewn datganiadau i'r heddlu a ddarllenwyd yn Llys y Goron Casnewydd, mi ddywedodd Carl Mills nad oedd yna unrhyw broblemau yn ei berthynas â Kayleigh Buckley.

Ond mi wnaeth o gyfaddef ei fod e a'i gariad yn "paranoid" eu bod nhw'n anffyddlon i'w gilydd.

Y we

Clywodd y llys fanylion datganiadau wnaeth Mr Mills pan gafodd ei arestio.

Cafodd y rheithgor wybod bod y cwpl wedi dod i adnabod ei gilydd trwy Facebook yn Awst 2010 pan oedd Kayleigh Buckley yn 15 oed.

Mi wnaethon nhw gadw mewn cysylltiad ac ym mis Hydref, teithiodd Mr Mills o Fanceinion ble roedd e'n byw i ymweld â hi.

Dywedodd Mr Mills na ddaethon nhw yn gariadon tan ei bod hi yn 16 oed, "jest ar ôl ei phen-blwydd yn 16."

Clywodd y llys nad oedd mam Kayleigh yn hapus gyda'r berthynas ar y dechrau: "Doedd hi ddim yn bles, roedd hi wastad yn cymryd y ffon i ffwrdd oddi wrth Kayleigh.

"Ond mi wnaeth hi roi'r gorau iddi a dweud wrth Kayleigh y gallai hi wneud fel yr oedd hi yn dymuno," meddai Mr Mills.

Dywedodd fod eu perthynas "wir yn dda" a bod Miss Buckley yn "iawn, yn hwyl a phopeth fel yna."

Plentyn

Ym mis Medi 2011 fe gafodd y cwpl wybod bod Kayleigh yn disgwyl babi. Yn ôl Mr Mills roedd y babi wedi ei gynllunio i ryw raddau.

Pan ofynnwyd iddo sut yr oedd o yn teimlo am fod yn dad dywedodd: "Roeddwn i yn iawn am y peth. Roeddwn i yn poeni beth fyddai ei mam yn dweud achos dywedodd ei mam ei bod hi rhy ifanc."

Mi oedd Kim Buckley wedi ei "synnu i ddechrau" ond yn y diwedd roedd hi'n "hapus" meddai Mr Mills.

Dywedwyd wrth y rheithgor fod yna broblemau gyda beichiogrwydd Miss Buckley ac fe aned Kimberley yn gynnar.

Roedd hi'n ddall a byddar ac yn dioddef o broblemau gyda'r ysgyfaint.

Yn y pendraw cafodd Mr Mills ei atal rhag gweld ei ferch a hynny am ei fod yn gaeth i alcohol.

Yn ystod y trydydd diwrnod o gwestiynu gan yr heddlu, gofynnwyd i'r diffynnydd am y negeseuon testun yr oedd wedi anfon at ei gariad yn ystod yr oriau cyn iddi farw.

Clywodd y llys ei fod wedi rhoi'r gorau i ateb cwestiynau bryd hynny.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol