Dyfodol canolfan denis yn y fantol

Cyhoeddwyd

Mae trafodaethau brys yn cael eu cynnal i geisio achub y Ganolfan Denis Genedlaethol ym Mae Caerdydd wedi i'r perchnogion Virgin Active gyhoeddi eu bod yn tynnu'n ôl o'r fenter.

Yn ôl y Gymdeithas Tennis Lawnt, a roddodd grant o £995,000 i'r ganolfan yn 1996, maent yn cydweithio gyda Chyngor Caerdydd i geisio amddiffyn y cyfleusterau.

Daw'r cyhoeddiad wedi i'r Albanwr Andy Murray ennill pencampwriaeth Wimbledon ddydd Sul - y dyn cynta' o Brydain i wneud hynny mewn 77 mlynedd.

Mae'r fuddugoliaeth wedi tynnu sylw at sefyllfa'r gêm ar lawr gwlad yn y DU.

Wrth ymateb i'r newyddion fod Virgin Active yn tynnu'n ôl, dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas eu bod wedi eu siomi gan eu bod yn anelu at gael mwy o bobl i chwarae tenis:

"Y funud y daeth hyn i'r amlwg, yn gynharach yn yr wythnos, fe ddechreuon ni drafodaethau dwys gyda'r cyngor i weld sut y gallwn ni amddiffyn y cyfleusterau tenis ar y safle," ychwanegodd.

"Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda'r cyngor i ddod o hyd i bartneriaid posib arall allai ddarparu gwasanaethau tenis yn y ganolfan. Mae'r trafodaethau hynny yn parhau."

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb gan Gyngor Caerdydd a chwmni Virgin Active.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol