Strategaeth 2020 i annog rhoi organau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Llywodraeth Cymru eisiau gweld cynnydd yn nifer yr organau sy'n cael eu rhoi

Mae Gweinidog Iechyd Cymru Mark Drakeford wedi croesawu strategaeth ar draws y DU i hybu rhoi organau i'w trawsblannu.

Cafodd y strategaeth, sy'n amlinellu cynlluniau hyd at 2020, ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau Cenedlaethol ac mae pob un o'r pedwar cenedl yn y DU wedi ei gymeradwyo.

Nod y strategaeth yw cynyddu cyfradd rhoi organau ar gyfer trawsblannu i safonau rhyngwladol dros y saith mlynedd nesa', yn ogystal â chyfradd yr organau sy'n cael eu rhoi wedi i rywun farw - sydd eisoes wedi codi 50% ers 2008.

Yr wythnos ddiwetha' pleidleisiodd ACau o blaid cyflwyno deddfwriaeth newydd, fydd yn golygu newid y system o roi organau yng Nghymru. O 2015 ymlaen, bydd yn rhaid i bobl optio allan o'r system os nad ydynt am roi eu horganau.

'Trawsnewid'

Meddai Mark Drakeford: "Rwy'n hapus fod Llywodraeth Cymru'n gallu cefnogi'r strategaeth newydd ac rydym yn rhannu'r nod o drawsnewid agwedd y cyhoedd tuag at roi organau.

"Yng Nghymru, rydym wedi penderfynu deddfu i newid y system caniatâd er mwyn arbed a gwella mwy o fywydau. Yr wythnos ddiwetha', mewn pleidlais hanesyddol, fe gytunodd y cynulliad cenedlaethol ar ddeddfwriaeth fydd yn cyflwyno system ble mae pobl yn optio mas o roi organau yng Nghymru o 2015.

"Rydym yn credu y bydd y newid hwn yn newid y diwylliant ac agwedd pobl tuag at roi organau, fel sydd wedi ei weld mewn gwledydd eraill sydd â systemau tebyg.

"Dim ond un weithred - er mor fawr - yw newid y ddeddfwriaeth. Bydd strategaeth 2020 yn amlinellu cyfres o fesurau ar gyfer y DU i gyd er mwyn adeiladu ar y llwyddianau yn y maes hwn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol