Gwrthdrawiad Abertawe: cyhoeddi enw

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae teulu Pauline Richards wedi talu teyrnged iddi

Mae enw dynes fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ar y ffordd yn Abertawe brynhawn dydd Mawrth wedi cael ei gyhoeddi gan yr heddlu.

Bu farw Palwn Richards wedi i gerbyd Nissan Cabstar daro yn erbyn dau gar oedd wedi parcio a cherddwr ar Ffordd Abertawe yn Llangyfelach.

Mae Heddlu De Cymru wedi arestio dyn 52 oed mewn cysylltiad â'r digwyddiad ac mae o bellach wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Wrth dalu teyrnged i Ms Richards dywedodd ei theulu: "Roedd Pauline yn wraig annwyl, mam, chwaer, mam-gu a ffrind. Roedd yn ddynes unigryw oedd yn caru dim byd yn fwy nag edrych ar ôl ei theulu."

"Roedd Pauline yn therapydd galwedigaethol oedd yn cael ei chyflogi gan Gyngor Abertawe - roedd hi'n ymroddedig iawn ac yn hoff o helpu eraill.

"Roedd Pauline yn caru pob math o ddawnsio a bu hi'n aelod o'r stiwdio ddawnsio leol Demarco am flynyddoedd lawer. Roedd hi hefyd wrth ei bodd yn teithio o amgylch y byd yn gweld golygfeydd a blasu bwydydd newydd. "

"Roedd Pauline yn cael ei thrysori a byddwn yn ei cholli'n fawr."