Prifathro'n talu teyrnged i Hollie McClymont

  • Cyhoeddwyd
Holly McClymont
Disgrifiad o’r llun,
Mae Heddlu De Cymru wedi cadanhau bod corff Hollie McClymont wedi ei ddarganfod

Mae teyrngedau wedi cael eu talu i'r ferch wnaeth farw wedi iddi fynd ar goll ar y môr tra ar ei gwyliau yn y Barri.

Cafodd corff Hollie McClymont ei ddarganfod yn y môr ger Ynys y Barri dri diwrnod ar ôl iddi fynd i drafferthion wrth nofio ger Bae Whitmore.

Roedd y ferch 14 o'r Alban yn ymweld â pherthnasau gyda'i theulu.

Roedd Hollie yn ddisgybl yn ysgol uwchradd St Thomas Aquinas, Glasgow a dywedodd prifathro'r ysgol fod marwolaeth y ferch yn "sioc ofnadwy".

'Colled drychinebus'

"Roedd hi i fod i ddechrau ei phedwaredd flwyddyn ym mis Awst ac mi fydd pawb oedd yn ei nabod hi yn yr ysgol yn ofnadwy o drist o glywed y newyddion ofnadwy," meddai Mr McSorley.

"Rydym ni gyd yn meddwl am ac yn gweddïo gyda'r teulu wrth iddyn nhw geisio dygymod gyda'r golled drychinebus."

Fe wnaeth Gwylwyr y Glannau a'r heddlu geisio dod o hyd i Hollie wedi iddi fynd ar goll wrth nofio ddydd Sul.

Yn ôl rheolwr y ganolfan achub yn Abertawe roedd Hollie wedi bod mewn trafferth yn y dŵr am hyd at awr cyn iddyn nhw gael gwybod ei bod hi angen cymorth.

Fe wnaeth Gwylwyr y Glannau basio'r achos ymlaen at Heddlu De Cymru ddydd Llun gan ddweud eu bod nhw wedi gwneud popeth o fewn eu gallu.

Daethpwyd hyd i gorff Hollie ger pentref Ffont-y-gari ddydd Mercher.

Cafodd ei chorff ei adnabod yn ffurfiol yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yng Nghaerdydd.

Bydd crwner nawr yn ymchwilio i mewn i achosion y marwolaeth.

Dywedodd Prif Arolygydd Hedlu De Cymru Marc Lamerton: "Rydym ni gyd yn cydymdeimlo gyda teulu Hollie ar yr adeg anodd yma.

"Hoffwn ddiolch i gymuned y Barri a'r cyfryngau am eu cefnogaeth trwy gydol y digwyddiad hwn."