Uwchraddio Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae gwerth £53m o waith wedi ei wneud yn Ysbyty Tywysog Siarl

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi cael ei uwchraddio - bydd nawr yn cael ei adnabod fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford fod y bwrdd iechyd yn derbyn y fraint am weithio'n agos gyda phrifysgolion Caerdydd a De Cymru.

Fe wnaeth Mark Drakeford y cyhoeddiad wrth ymweld ag Ysbyty'r Tywysog Siarl i weld gwerth £53m o waith sydd wedi cael ei gynnal ar 12 ward yno'n ddiweddar.

Mae Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn dweud fod yr uwchraddiad yn adlewyrchu'r gwaith caled mae'r bwrdd wedi ei wneud.

'Rhagoriaeth'

Wrth gyhoeddi'r newyddion dywedodd Mark Drakeford: "Mae'r newid enw yn adlewyrchu ymrwymiad i ragoriaeth mewn cysylltiad â phartneriaeth gydag addysg uwch, safon y gwasanaethau sy'n cael eu darparu a pherfformiad cyffredinol."

Yn ôl y gweinidog bydd adolygiad o statws y bwrdd iechyd yn cael ei gynnal bob tair blynedd o 2016 ymlaen er mwyn sicrhau bod safonau'n parhau i fod yn uchel.

Bydd disgwyl i'r bwrdd ddangos hefyd bod safon gofal yn parhau i wella drwy gydweithrediad gyda'r prifysgolion.

Dywedodd Cadeirydd y bwrdd Dr Chris Jones: "Mae hyn yn cynrychioli llawer mwy nag adio'r enw prifysgol i'n henw - mae'n cydnabod ymrwymiad Cwm Taf i fuddsoddi mewn staff, addysg ac ymchwil a datblygiad, a hefyd ein cysylltiadau cryf gyda'r gymuned rydym yn wasanaethu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol