Corff yn cefnogi codiad cyflog o £10,000 i ASau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o ASau yn credu bod eu cyflogau wedi cael eu cadw lawr am resymau gwleidyddol

Yn ddiweddarach ddydd Iau, mae disgwyl i gorff annibynnol sy'n gofalu am dâl a threuliau ASau argymell codiad cyflog o dros 9% i aelodau wedi'r etholiad cyffredinol yn 2015.

Ond mae'r Awdurdod Safonau Seneddol hefyd yn cynnig y dylid cwtogi ar dreuliau eraill.

Ar hyn o bryd mae cyflog sylfaenol aelodau yn £66,000 y flwyddyn, a phe bai'r argymhellion yn cael eu derbyn yna byddai ASau yn ennill bron i £75,000 y flwyddyn.

Byddai aelodau sy'n weinidogion neu yn cadeirio pwyllgor yn ennill llawer mwy.

Ond gyda gweithwyr cyhoeddus yn gweld eu cyflogau nhw'n cael eu rhewi eto, mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi dweud bod y syniad yn "anealladwy".

Mae'r Dirprwy Brif Weinidog Nick Clegg yn dweud na fyddai'n derbyn unrhyw gynnydd, gan y byddai'n cythruddo pleidleiswyr.

Ond gan fod yr argymhellion yn dod gan gorff annibynol fydd hi ddim mor hawdd â hynny i'w gwrthwynebu.

Yn ogystal â thorri ar dreuliau teithio a bwyd, mae'r corff hefyd yn argymell israddio'r cynllun pensiwn fel bod taliadau yn cael eu gwneud ar sail cyfartaledd cyflog ar hyd gyrfa'r aelodau.

Byddai ASau sy'n ymddeol hefyd yn derbyn llai o arian.

Ymateb

Ar raglen y Post Cyntaf ddydd Iau, dywedodd yr AS Ceidwadol Glyn Davies fod y sefyllfa yn "embaras" ond nad oed yn teimlo fod ganddo ddewis heblaw derbyn yr argymhellion.

"Mae'n beryglus dweud ein bod ddim yn mynd i gymryd y cynnydd - achos dwi'n prynu pleidlais os dwi'n gwneud hynny. Dydw i ddim yn siŵr a ydy gwneud peth felly yn ffordd iawn i fynd ymlaen," meddai.

Yn ôl y Ceidwadwr David Davies AS, fe ddylai'r grym dros benderfynu cyflogau a thâl gael ei drosglwyddo yn ôl i aelodau.

Dywedodd: "Dwi'n meddwl y dylen ni fel ASau fod yn gyfrifol am ein tâl a'n pensiynau. 'Dan ni wedi rhoi'r holl rym i gorff annibynnol oherwydd pwysau gan y wasg a'r cyhoedd."

Ond mae Glyn Davies AS yn anghytuno gyda hyn: "Dydy'r cyhoedd ddim eisiau gweld ASau yn cael pŵer dros eu cyflogau eu hunain."

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar yr argymhellion, cyn iddynt gael eu cyflwyno yn derfynol yn ddiweddarach eleni.

Mae Roger Williams, y Democrat Rhyddfrydol sy'n AS dros Frycheiniog a Sir Faesyfed wedi dweud bod y cynigion yn "hollol wallgof".

Dywedodd: "Rwy'n sicr yn credu os mai ymgynghoriad iawn yw hwn y bydd IPSA yn deall eu bod nhw'n hollol wallgof.

"Os nad ydyn nhw'n symud wna i ddim ei dderbyn ac rwyf wedi gwneud hynny'n glir iawn i fy etholwyr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol