Glanhau dŵr o hen gloddfa yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Natural Resources Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn gweithio i leihau llygredd yng nghloddfa Frongoch

Mae 50% yn llai o gemegion peryglus yn cyrraedd afon yng Ngheredigion o ganlyniad i waith gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Mae cemegion wedi bod yn llifo o gloddfa Frongoch ger Pont-rhyd-y-groes am 100 o flynyddoedd, ond ers mis Ionawr mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn ceisio lleihau effaith y safle ar fywyd natur yr ardal.

Roedd cannoedd o bobl yn gweithio ym mhwll Frongoch, yn cloddio am blwm a sinc.

Ers i'r safle gau, mae cemegion wedi treiddio drwy'r tir ac yn llifo i afon Ystwyth.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn gweithio i ddraenio dŵr o Frongoch i bwll arbennig newydd, gan leihau faint o ddŵr sy'n llifo drwy'r cemegion, a lleihau faint o gemegion sy'n gadael y safle.

Lleihau llygredd

Yn ôl yr awdurdod, mae'r gwaith wedi cael effaith yn barod.

Meddai Tim Jones, o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Mae rhan gyntaf y gwaith wedi ei gwblhau ac mae'r gwelliannau i'w gweld yn barod."

"Mae'r arwyddion yn galonogol iawn, mae safon y dŵr islaw'r safle wedi gwella yn sylweddol ers cwblhau'r gwaith."

Mae 'na gynllun i gwblhau cam nesaf y gwaith o buro a glanhau'r dŵr ymhellach a lleihau llygredd.

Yn y dyfodol mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gobeithio cael caniatâd i greu tir gwlyb fydd yn helpu i buro'r dŵr sy'n gadael Frongoch ymhellach.

"Mae afon Ystwyth yn bwysig iawn i'r ardal gan ei fod yn cefnogi ystod eang o fywyd gwyllt, ac yn denu pysgotwyr a thwristiaid i'r ardal," meddai Tim Jones.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol