Noson fawr i glybiau Cymru yn Ewrop

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arwel Jones
disgrifiad o’r llunMae Colin Caton wedi bod yn rheolwr Y Bala ers 2003

Mae tri thîm pêl-droed o Gymru'n paratoi i chwarae eu gêm gystadleuol gyntaf ar y cyfandir gyda phob un ohonynt gyda siawns realistig o guro dros ddau gymal.

Y Bala wnaeth orau yn eu gêm gartref drwy guro clwb prifddinas Estonia 1-0 ym Maes Tegid.

Fe lwyddodd Airbus UK i sicrhau gêm gyfartal (1-1) yn erbyn eu gwrthwynebwyr nhw, Ventspils o Latvia, tra bod Prestatyn wedi colli o un gôl (1-2) yn erbyn tîm arall o Latfia, Liepajas Metalurgs.

Bydd y timau'n cystadlu heno am y cyfle i gystadlu yn ail rownd ragbrofol Cynghrair Ewropa.

Y Bala

Y Bala yn sicr yw'r clwb mae pobl wedi ei synnu fwyaf o'i weld yn chwarae mewn cystadleuaeth Ewropeaidd.

Mae'n gamp anhygoel i dref sydd ag ond 2,000 o boblogaeth - mae 400,000 yn byw ym mhrifddinas Estonia, cartref Levadia Tallin, gwrthwynebwyr Y Bala heno.

Wedi curo'r rownd gyntaf o un gôl i ddim, mae gan reolwr Y Bala, Colin Caton, bob ffydd yng ngallu ei dîm i gael canlyniad cystal oddi cartref.

"Allwn ni ddim disgwyl tan y gêm, mae'r hogiau bron a marw eisiau mynd i chwarae ac rydw i wedi gorfod eu dal yn ôl," meddai Caton, sydd wedi bod yn rheoli'r Bala ers dros ddegawd.

"Mae hi wedi bod yn wych hyd yn hyn, ni chafwyd y canlyniad gorau allan o dimau Uwch Gynghrair Cymru, ac alla' i ond gobeithio na wnawn ni adael ein hunain lawr drwy gael dim byd allan o'r ail gymal.

"Mae'n mynd i fod yn anodd oherwydd maen nhw'n dîm o'r safon uchaf."

Mae Caton a'i glwb wedi paratoi yn drylwyr fel sy'n amlwg o'i glywed yn siarad am ei wrthwynebwyr.

"Maen nhw mewn hwyliau hyderus, maen nhw wedi curo eu 14 gêm ddiwethaf, ac mae amseroedd wedi bod yn y gemau hynny lle maen nhw wedi bod ar ei hôl hi ac wedi gorfod dangos cymeriad anferth i ddod yn ôl...

"Mae cael bod yma o gwbl yn freuddwyd anferth, ond byddai cyrraedd yr ail rownd ragbrofol yn wobr ariannol wych i'r clwb a dydi o ddim llai na mae'r hogiau'n ei haeddu."

Airbus UK

AUK Brychdyn yw enw Airbus wrth iddyn nhw gystadlu'n Ewrop oherwydd rheolau sy'n ymwneud â noddwyr.

Mae gobaith iddyn nhw fynd drwodd i'r rownd nesaf wedi iddyn nhw lwyddo i sgorio gôl yn 10 munud olaf y cymal cyntaf wnaeth sicrhau gem gyfartal yn erbyn Ventspils.

Andy Prees yw ei rheolwr Airbus ac fe ddywedodd o flaen y gêm heno: "Roedd gem gyfartal, un yr un, yn ganlyniad da, er yn amlwg mae'r gôl oddi cartref yna iddyn nhw sai'n credu fod hynny'n newid dim gan fod dal rhaid i ni sgorio yn eu stadiwm nhw.

"Na, fydd y chwaraewyr ddim yn digalonni o edrych ar eu perfformiad ddydd Iau diwethaf, fe wnaethon ni chwarae'n well na nhw ar adegau.

"Mae'n anodd gwybod o flaen llaw sut fydd y trafeilio'n effeithio ar y chwaraewyr, mae'n brofiad newydd i ni..."

Prestatyn

Dim ond person ffôl fyddai'n dweud nad oes gan Brestatyn siawns o gyrraedd yr ail rownd ragbrofol, er iddyn nhw golli'r cymal cyntaf o un gôl.

Wedi perfformio'n dda drwy gydol y tymor diwethaf gan chwarae pêl-droed bendigedig ar adegau, mae eu prif hyfforddwr Chris Hughes yn credu mai ganddyn nhw mae'r fantais, mewn ffordd.

"Maen nhw yn disgwyl i fynd drwodd oherwydd eu bod yn llawn-amser. Maent wedi chwarae 12 neu 13 o gemau y tymor hwn, maen nhw 2-1 i fyny o'r cymal cyntaf felly mae'r pwysau i gyd arnyn nhw.

"Fel arfer pan fydd y pwysau oddi ar ein hysgwyddau rydym ni'n dod o hyd i rywbeth ychwanegol felly gadewch i ni obeithio y gallwn wneud hynny eto.

Gobaith

Beth bynnag fydd canlyniadau gemau heno mae un peth yn sicr yn ôl rheolwr Airbus - mae Uwch Gynghrair Cymru yn mynd o nerth i nerth.

"Mae'r tri chlwb wedi profi bod Uwch Gynghrair Cymru yn cryfhau," meddai.

"Gobeithio gallwn ni barhau gyda hynny yn yr ail gymal a bydd hi ddim yn dair a pedair dim arnom ni'n dod yn ôl.

"Ond mae un peth yn sicr - rydym ni yn gwella."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol